pil pil pil pil
JESSEN, Tyge
(1741-1811)
JENSDATTER, Anna Maria
(1751-1814)
ANDREASEN, Jørgen Clausen
(1762-1829)
JENSDATTER, Kierstin
(1760-1815)
TÖGESEN, Jens
(1783-1849)
PEDERSEN, Karen Jørgensdatter
(1787-1868)
TÜGESEN, Jacob Christopher
(1821-1909)

 

Familie

TÜGESEN, Jacob Christopher

  • Født: 29.07.1821, "Vang", Varmark, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Dåb: 04.08.1821, Sønder Stenderup Kirke, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Død: 04.03.1909, "Bellevue", Seest Sogn, Anst Herred, Ribe Amt i en alder af 87 år
  • Begravet: 10.03.1909, Seest Kirkegård, Seest Sogn, Anst Herred, Ribe Amt

punkttegn   Et andet navn for Jacob var THYGESEN, Jacob Christopher.

Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 7.
Død: Side 129. Jacob Christopher Thygesen. Gårdejer. Født i Sønder Stenderup Sogn. Søn af gårdejer Jens Christopher Thygesen og hustru Karen.

Kolding Folkeblad, 6. marts 1909
:
Bekjendtgjørelser

Herren hjemkaldte i Dag vor kære, gamle Onkel,
Jacob Christopher Thygesen,
87 Aar gammel.
Bellevue, den 4. Marts 1909.
Hans efterladte.
Begravelsen er bestemt til Onsdag den 10. Marts Kl. 11 fra Hjemmet, Kl. 1 1/2 fra Seest Kirke.

Ole H. Damgaard, juni 2015:
Jacob Christopher Thygesen var ejer af Svanemosegård i Ødis Sogn 1855-73 og af Bellevue i Seest Sogn 1871 til sin død 1909.

www.nygaards-sedler.dk: Svanemosegård, Ødis Sogn
Ca. august 1873: J. Tygesen har solgt S. med 93 tdr.l., fuld besætn. og avlssredsk. til H. Jørgensen af Skanderup for 32.000 RD. Tiltrådt straks.
Ca. november 1873: S. med 95 tdr.l., godt 9 tdr. ?, med en besætning af 6 heste og 32 stk. kvæg er solgt af propr. Thygesen til H. Jørgensen i Skanderup for 32.000 RD.

www.nygaards-sedler.dk: Bellevue, Seest Sogn
Ca. oktober 1871: Bellevue med underliggende jorder i Vonsild Sogn er af etatsråd Quistgaard solgt til Thygesen til Svanemosegård.

Efter Jacob Christopher Thygesens død 1909 var gården Bellevue beboet af Christian Olesen Fallesen Straarup med familie (med i denne slægtstavle). Familien Straarup flyttede i 1910 til villa "Orion" på Sdr. Landevej (nuv. Haderslevvej). Jorden blev udstykket til villagrunde af et konsortium, og gården blev senere nedrevet.

Ved folketællingen i 1911 (Seest, side 143) boede der to familier på Bellevue:

1. Jørgen Jacobsen Thrane (snedkermester med værksted) og hustru.
2. Niels Andersen og hustru Rasmine, aldersrentenydere, samt en søn.
Begge familier kom til Kolding 1910.

Ved folketællingen i 1916 i Bellevuegade er der ikke brugt husnumre, men matrikelnumrene er de gamle: 44.

Ved folketællingen i 1921 er der i Bellevuegade følgende bebyggelser:

Bellevuegade 1 - matr. 137, opf. 1900
Bellevuegade 2 - matr. 169, opf. 1910
Bellevuegade 4 - matr. 157, opf. 1900
Bellevuegade 6 - tom
Bellevuegade 8 - matr. 163, opf. 1910
Bellevuegade 10 - matr. 164, opf. 1900
Bellevuegade 12 - matr. 135ac, opf. 1912
Bellevuegade omkr. 27-29? - matr. 204 (gartneri?)

Ved folketællingen i 1916 er det første hus i Læssøegades venstre side nr. 9, matr. 44an.

Ved folketællingen i 1921 er der i Læssøegades venstre side følgende bebyggelser:

Læssøegade 3 - matr. 174 og 60o, opf. 1910, nu matr. 60o
Læssøegade 5 - matr. 182, opf. 1922
Læssøegade 7 - matr. 181, opf. 1919
Læssøegade 9 - matr. 180, opf. 1910
Læssøegade 11 - matr. 179, opf. 1914
Læssøegade 13, 17, 31, 33, 35, 39, 47, 55, 57

Højre side:
Læssøegade 4, 6, 8, 10, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 44

I henhold til kortet "Danmark Før og Nu" lå gården Bellevue på et areal mellem Læssøegade 5-7 (nr. 5 opført 1922, nr. 7 opført 1919) og Bellevuegade 2-6 (nr. 2 opført 1910, nr. 4 opført 1900, nr. 6 opført 1961). Der var tilsyneladende indkørsel fra Bellevuegade 6, hvor der lå en bygning langs alléen op til gården, der var firelænget. Den nordligste af de fire længer (stuehuset) lå lige syd for nuværende Læssøegades venstre side. Området hørte under Seest Sogn. Fra 1. oktober 1913 under Kolding Købstad.

Gården Bellevue blev opført i 1830, men det tyder på, at der inden da havde ligget en gård på stedet. I Bellevuegade 8 er der blevet fundet en sten med årstallet 1753 og initialerne J.R.S? (der mangler et hjørne), næste linje: B.S.D.L., sidste linje: 1753. Man mener, at den kan være toppen af en led- eller skelsten. Kilde: "Fra Gravens Rand til Kolding Ådselskogeri", udgivet 2003 af Forlaget Sydvesten.

I 2019 blev der i Bellevuegade 2 opgravet fem trappesten. Det stemmer med gården Bellevues beliggenhed. Gavlen ud mod Haderslevvej (omkring nr. 46, opført 1920) havde en indgang med fem trappetrin. I havesiden (mod nord) var der en indgang med tre trappetrin. Fra østsiden af stuehuset var der adgang til Haderslevvej (dengang Sdr. Landevej).

I juni 2020 blev der i Bellevuegade 2 opgravet yderligere tre trappesten.

Anst-Slavs-Jerlev og Brusk Herredsfoged, realregisteret side 17 og flg.:
Matr. nr. 40a
Adkomster:
1. Skøde fra J. Petersen til J. C. Thygesen af 18.12.1884, læst 24.2.1885.
2.
Skøde fra testamenteeksekutor i J. C. Thygesens dødsbo til Jens Christian Lykke, Niels Nielsen Knudsen, Jens Sørensen, Nikolaj Thomas Aakjær og Hans Petersen af 21.12.1909 og 22. s.m., læst 11.1.1910.
3. Skøde, hvorved N. Th. Aakjær overdrager J. C. Lykke, N. N. Knudsen, J. Sørensen og H. Petersen sin andel, dat. 12.11.1910, læst 29. s.m.

Anst-Slavs-Jerlev og Brusk Herredsfoged, realregisteret side 42 og flg.:
Matr. nr. 44a, ejendommen Bellevue, selvejergård
Adkomster:
1a Skøde fra T. M. S. Qvistgaard til Jacob Christoffer Thygesen af 21.10.1871, læst 31. s.m., på 44a (hovedparcellen) 1ii (engparcellen Trindholm).
1b Skøde fra kancelliråd Kralund til J. C. Thygesen af 27.9.1878, læst 4.3.1879, på 1hh (engparcellen Trindholm).
2a Skøde fra testamenteeksekutor i J. C. Thygesens dødsbo til Jens Christian Lykke, Niels Nielsen Knudsen, Jens Sørensen, Nikolaj Thomas Aakjær og Hans Petersen af 21.12.1909 og 22. s.m., læst 11.1.1910.
2b Skøde fra E. Skøtt til de samme af 12.6.1910, læst 2.8. s.å. på 44p.
2c Skøde, hvorved N. Th. Aakjær overdrager J. C. Lykke, N. N. Knudsen, J. Sørensen og H. Petersen sin andel, dat. 12.11.1910, læst 29. s.m.

Billede

punkttegn  Om Jacob

• FT-1835, 01.02.1835, "Stenderupgård", Stenderup By, Sønder Stenderup Sogn.

• FT-1840, 01.02.1840, "Stenderupgård", Stenderup By, Sønder Stenderup Sogn. Hjemmeboende.

• FT-1845, 01.02.1845, Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, gård. Bor hos broderen Peter, der er gårdejer og sandemand.

• FT-1855, 01.02.1855, Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, gård. Bor hos broderen Peter.

• FT-1880, 01.02.1880, "Bellevue", Seest Sogn, gård, matr. 44. Gårdmand. Ugift. En husbestyrerinde og 4 tjenestefolk.

• FT-1890, 01.02.1890, "Bellevue", Seest Skov, Seest Sogn, gård, matr. 44. Husfader. Gårdejer. Ugift. En husjomfru og 3 tjenestefolk.

• FT-1901, 01.02.1901, "Bellevue", Seest Sogn, gård, matr. 44. Opslag 441+442. Husfader. Gårdejer. Ugift. En husbestyrerinde og 5 tjenestefolk.

• FT-1906, 01.02.1906, "Bellevue", Seest Sogn, gård, matr. 44. Opslag 100. Husfader. Gårdejer. Ugift. En forkarl, en røgter, en husbestyrerinde og en malkepige.
Ligeledes på gården: Victor W. C. Hansen, husfader, enkemand, skatterådsformand, en datter Christiane, kassererske på Kolding Kæmnerkontor, en datter Anna Hansen, husbestyrerinde.• Beliggenhed: "Bellevue", Bellevuegade 6, Kolding, matr. 44.
Billedet er fra arkiv.dk og viser stuehuset fra Søndre Landevej. På historiskatlas.dk er der et billede af huset fra havesiden.• Billede, 2019, Bellevuegade 2, Kolding.
Sten 1-5.
I 2019 blev der i Bellevuegade 2 opgravet fem trappesten. Det stemmer med gården Bellevues beliggenhed. Gavlen ud mod Haderslevvej (omkring nr. 46, opført 1920) havde en indgang med fem trappetrin. I havesiden (mod nord) var der en indgang med tre trappetrin. Fra østsiden af stuehuset var der adgang til Haderslevvej (dengang Sdr. Landevej).• Billede, 2020, Bellevuegade 2, Kolding.
Sten 1 af 3.
I juni 2020 blev der i Bellevuegade 2 opgravet yderligere tre trappesten.• Billede, 2020, Bellevuegade 2, Kolding.
Sten 2 og 3 af 3.
I juni 2020 blev der i Bellevuegade 2 opgravet yderligere tre trappesten.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22.08.2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com