pil pil pil pil
HOHLMANN, JES
(1826-1863)
DALL, MAREN
(1822-1893)
SCHMIDT, THÖGE OLE
(1811-1894)
BACKMANN, ANNA
(1813-1869)
HOHLMANN, BERTHEL
(1855-1933)
SCHMIDT, ANNA
(1853-1928)

HOHLMANN, Thyge Ole
(1890-1930)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. ØSTERVEMB, Karen Marie Nielsen

HOHLMANN, Thyge Ole

  • Født: 24.04.1890, "Sillehole", Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
  • Dåb: 29.05.1890, Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
  • Ægteskab (1): ØSTERVEMB, Karen Marie Nielsen den 16.10.1924 i Svendborg Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
  • Død: 13.10.1930, Helsingfors fra S/S "Eleonora Mærsk" i en alder af 40 år
  • Begravet: 26.10.1930, Svendborg Kirkegård, Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt

punkttegn   Andre navne for Thyge var HOHLMANN, Ole og HOHLMANN, Thøger.

Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 130. Ægte søn af gårdmand Bertel Hohlmann og Anne, født Schmidt, i Sillehoel.
Faddere:
Jes Eschelsen, Rundemølle.
Jep M. Holdt, Nørby.
Botilla Madsen, Nørby.

Hejls Efterskole vinteren 1905-1906.

Thyge Ole Hohlmann begyndte at sejle omkring 17/18-års alderen.

Thyge Ole Hohlmann deltog i Den Store Krig. Hans nummer var 781. Der foreligger et brev dateret Vernon, d. 21.2.1916, stilet til søsteren Pauline. Her forsøgt afskrevet nøjagtigt:

"Vernon, d. 21-2-1916.
Kære Søster!
Mange tak for dine kære Breve jeg har modtaget for nylig. Det glæder mig udmaadelig at høre i har det alle godt og at vor kære Bror og Svogerne er endnu alle vel bevarede og om Gud vil maa blive saa til Enden af denne forfærdelige Krig. Krigen er næsten alt vi hører om her til lands, jeg har nu været i fangenskab for 7 Maaneder og er godt og ked af det men vad kan man gøre, jeg var født i Tyskland og det er det hele Regeringen gaar ud fra, at vi hader Tyskland meget mere end de gøre kan de jov ikke forstaa. Vi ere omtrent 200 Fangne her i Vernon, Østerigere og Tyskere (og jeg en Dansker). Vi har det forholdsvis godt. Vi har haft en Isbane og løbet paa Skøjter hele Vinteren. Vi har alle mulige Bøger at læse, for mellem tiden, men nogle Danske Bøger vilde være kærkommende om du faar Lejlighed til at sende dem. Jeg har ingen Fremtidsplaner gjort ud men jeg tror næsten jeg skal gaa til Danmark naar Krigen er til Ende, det er det eneste Land der er nogenlunde Fridhed og Broderskab at finde, og jeg længes ogsaa efter at see i Kære en gang igjen, jeg har mange Venner her i landet men de er alligevel ikke som dem man kender fra Barndom, i Nødensstunden kender de dig ikke. Jeg skrev Hjem til de gamle da jeg kom her men har endnu ingen svar faaet, jeg skrev paa Dansk saa maaske har de slet ikke faaet det. Naar du skriver til dem maa du Hilse dem mange gange og fortælle dem jeg har det godt. Vorlange tænke du at blive paa skolen? og vordan gaar det til der? fortæll mig vordan Ungdommen i Nørby har det naar du skriver igen. Jeg vil nu slutte med mange kærlige Hilsener til dig kære Søster og Hele Familien fra eders egen Bror Ole Hohlmann. Mit nummer er 781 istedet for 780. Skriv snart igjen."


(Ved læsning af brevet bør det betænkes, at Thyge Ole Hohlmann havde gået i tysk skole). Brevet er 2018 indleveret på Genforeningsmuseet i Taps.

Ved vielsen ungkarl, styrmand, Svendborg.

Sejladser fundet på www.ancestry.com:

"Nile"
31.01.1911 ankommet til Astoria, Oregon - afsejlet 03.12.1910 fra Antofagasta, Chile. (Sømand).

"S/S Robert R. Hind"
18.11.1911 ankommet til Hoquiam, Washington - afsejlet 26.09.1911 fra Suva, Fiji-øerne. (Sømand).

"Arnold Maersk"
16.03.1924 ankommet til Ellis Islands fra Terafa, Cuba. (Fundet på ellisisland.org).

"M/S Leise Maersk"
29.10.1926 ankommet til Port Townsend, Washington - afsejlet 11.10.1926 fra Yokohama, Japan. (Førstestyrmand).

"M/S Leise Maersk"
28.08.1927 ankommet til New York, New York - afsejlet 20.08.1927 fra Girayabel, Santa Cruz del Sur. (Girayabel kunne ikke findes på kortet, - det kan måske være Santa Cruz, Puerto Rico?)

Fra maersk.com:

"1921: Fra damp til diesel
Første dieselskib, LEISE MÆRSK, blev leveret af Odense Staalskibsværft ved A. P. Møller.
A. P. Møller modtog sit første motorskib i 1921, og LEISE MÆRSK var i flere henseender banebrydende. Det var verdens første enkeltskruede dieselskib, verdens første skib med den økonomiske langslagsmaskine og det første dieselskib, der blev sat ind i trampfart. Skibet foretog en jordomsejling på sin jomfrurejse og blev afbildet og omtalt i de internationale fagblade.

A. P. Møller gik ind i liniefart i 1928, og den 12. juli samme år afgik LEISE MÆRSK som det første skib fra Baltimore på rejsen mellem den amerikanske østkyst via Panama Kanalen til Østen og retur.

LEISE MÆRSK blev rederiets første tab efter Danmarks besættelse. Under engelsk flag blev skibet torpederet den 23. november 1940 ved Pentland Firth på vej fra Nova Scotia til Clyde-floden. 15 danske søfolk omkom.

Skibsdata:
Navn: LEISE MÆRSK
Type: Linie
Værft: Odense Staalskibsværft ved A.P. Møller
Historie: LEISE MÆRSK er opkaldt efter A. P. Møllers mormor, Elisabeth Jens Hansensdatter, kaldet Leise."

"Elisabeth Maersk"
07.01.1928 ankommet til New York, New York - afsejlet 31.12.1927 fra Guantanamo, Cuba.

"Elisabeth Maersk"
26.02.1928 ankommet til New York, New York - afsejlet 18.02.1928 fra Cienfuegos, Cuba.

"Elisabeth Maersk"
21.05.1928 ankommet til New York, New York - afsejlet 11.05.1928 fra Tampico, Mexico.

"ELISABETH MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransport er i hjemmeflåden."

Ribe Stifts-Tidende, 26. maj 1926:
En dansk Sømandsdaad.
Med ødelagt Ror.

Motorskibet "Leise Mærsk" ankom forleden til ?rie Bassin for at gennemgaa en større Reparation efter en farlig Reise.
Med Kaptajn Haumann fra Færøerne paa Broen styrede Skibet den 15. Februar ud fra Rotterdam med St. Johns som Maal. De første 9 Dage dyppede Skibet Næsen i de almindelige Vinterstorme; men en skønne Morgen brød der ud i en Orkan, som kun faa har oplevet.
Første Styrmand Hohlmann fra Aabenraa stod paa Broen, da en Bølge med utrolig Styrke rev det halve af Kommandobroen ned, pillede to Jerndøre af midtskibs, knækkede Rorstammen og fyldte Lukafet med Vand. "Leise Mærsk" tabte ganske Ligevægten. Den var tungt lastet med Briketter, der fløj over i en Side af Baaden, og de to Reservelogger blev revne bort.
Da Stormen havde løjet lidt af, tog Mandskabet ifølge "Helsingør Avis" to Agterbomme, bandt dem forsvarligt sammen og tog dem i Slæb, hvorved de til en vis Grad fik Styr paa Skibet. Ved New Foundlands-Bankerne kastede Kaptajnen Anker. De tre Styrmænd gik ned i Vandet, der var ved Nulpunktet; ved en Dags Arbejde i Vand til Halsen fik de gjort Roret fast, saa at det hjalp paa Styringen, og paa to Dage naaede de ind til Boston Fyrskib. De blev herfra bugseret til Dok, hvor de nødvendigste Reparationer blev foretaget.
Mandskabet paa "Leise Mærsk" har sparet Forsikringsselskabet og Rhederiet for meget betydelige Summer ved ikke at lade sig bjærge, men selv klare de overordentligt vanskelige Forhold.

Ved sin død førstestyrmand i rederiet A. P. Møller.
(Tatoveret på begge arme).

Død: Side 42. Thyge Ole Hohlmann. Styrmand, Dannebrogsvej 2, Svendborg. Født i Løjt 1890 den 24. april. Søn af gårdejer Bertel Hohlmann og hustru Anna, f. Schmidt. Gift med Karen Marie Nielsen, f. Østervemb. 40 år.

Langelands Social-Demokrat (Rudkøbing), 16. oktober 1930:
Svendborg-Sømand druknet i Helsingfors.

I Gaar modtog Styrmand Thøger Hohlmanns Hustru paa sin Arbejdsplads hos Wiggers gennem Direktør Victor den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand den 13. ds. var druknet i Helsingfors' Havn. Naturligvis gjorde denne Meddelelse et stærkt Indtryk paa Fru Hohlmann, og Direktør Victor kørte straks Fruen til Hjemmet i Dannebrogsvej 2.
De nærmere Omstændigheder ved Ulykken er følgende: Damperen "Eleonora Mærsk", paa hvilken Hohlmann var 1. Styrmand, ankom den nævnte Dato Kl. 9 Aften til Helsingfors. Kaptajnen var gaaet fra Borde, og Styrmanden var i Færd med at undersøge Fortøjninger og andet for at se, om alt var i Orden. Pludselig hørte Vagtmanden Hohlmanns Raab om Hjælp, han var faldet i Vandet. Der blev straks kastet en Bøje ud til Styrmanden, men den fik han ikke fat paa, og selv om man gjorde, hvad gøres kunde, lykkedes det ikke at redde Hohlmann. Man søgte efter hans Lig hele Natten og fandt det den følgende Morgen.
Det antages, at Grunden til, at det ikke lykkedes Hohlmann at faa fat i Bøjen eller paa anden Maade holde sig oppe, til man kunde hjælpe ham, er den, at han, idet han er faldet over Bord, har slaaet Hovedet, saaledes at han ret hurtigt har mistet Bevidstheden.
Afdøde har i en lang Aarrække sejlet med Mærskbaadene, og han var almindelig afholdt af alle, der kom i Berøring med ham. Han var en flittig mand, og det var hans Agt at gaa fra borde i Vinter for at læse til Skibsførereksamen. Naar Hustruen havde taget Arbejde uden for Hjemmet, var det for paa denne Maade at bidrage sit til, at Manden kunde faa Raad til at læse.
Styrmand Hohlmann efterlader sig foruden sin Hustru to Børn, en pige paa 4 1/2 og en Dreng paa 1 Aar.
Medfølelsen med Hjemmet, der saa pludselig og uventet har mistet sin Forsørger, er almindelig.

Fyns Venstreblad (Odense), 25. oktober 1930:
Dødsfald.

Styrmand Thøge Ole Hohlmann, Svendborg. Begraves Søndag den 26. ds. Kl. 1 fra Kapellet paa Svendborg Kirkegaard.

Dødsstedet er "Helsingfors fra S/S Eleonora Mærsk", men skibet blev først leveret til A. P. Møller i 1936?

"ELEONORA MÆRSK, M/S, 16000 TDW, b. Deutsche Werft, Hamburg-Finkenwerder 1936 til APM, krigsforlist 17/5 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Kreta".

Billede

punkttegn  Om Thyge:

• Konfirmation, 16.04.1905, Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt.• Brev: Side 1.
Thyge Ole Hohlmann deltog i Den Store Krig. Hans nummer var 781. Der foreligger et brev dateret Vernon, d. 21.2.1916, stilet til søsteren Pauline.• Brev: Side 2.
Thyge Ole Hohlmann deltog i Den Store Krig. Hans nummer var 781. Der foreligger et brev dateret Vernon, d. 21.2.1916, stilet til søsteren Pauline.

• FT-1925, 05.11.1925, Ragnhildsvej 8, Svendborg, kælderen.
På rejse.


Billede

Thyge blev gift med Karen Marie Nielsen ØSTERVEMB, datter af Marinus Nielsen ØSTERVEMB og Susanne Marie PETERSEN, den 16.10.1924 i Svendborg Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. (Karen Marie Nielsen ØSTERVEMB blev født den 17.05.1901 på Øster Møllemark, Rudkøbing Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, dåb den 20.10.1901 i Rudkøbing Kirke, Rudkøbing Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt og døde den 11.07.1989 i Svendborg, Svendborg Kommune, Fyns Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Viet: Side 51.
Fritaget for lysning.
Forlovere:
Fru V. Koch og Frk. E. Koch.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16.06.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com