pil pil pil pil
NIELSEN, MATTHIAS MADSEN
(1822-1876)
SNOOR, MARGARETHA LAUESDATTER
(1824-1901)
KROGH, CHRISTIAN CHRISTIANSEN
(1823-1910)
NJELSDATTER, HANSINE
(1821-1907)
NIELSEN, LAUE
(1862-1948)
KROGH, MAGDALENE MARIE
(1865-1946)

NIELSEN, MATHILDE KRISTINE
(1889-1965)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. BARGISEN, JØRGEN JØRGENSEN

NIELSEN, MATHILDE KRISTINE

  • Født: 25.11.1889, Kystvejen 36, Anslet, Aller Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt
  • Dåb: 19.12.1889, i hjemmet
  • Ægteskab (1): BARGISEN, JØRGEN JØRGENSEN den 07.04.1914 i Kolding Sankt Nicolai Kirke, Sankt Nicolai Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
  • Død: 04.09.1965, Østergade 17, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt i en alder af 75 år
  • Begravet: 9.1965, Egtved Kirkegård, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 42.
Faddere:
1. Marie Kathrine Krog i Knud
2. Hans Kyhl i Anslet
3. Kathrine Suurballe i Anslet

Mathilde blev født Kystvejen 36 i Anslet.

16 år gammel flyttede hun med sin familie til Overbyvej 17 i Hejls.

Mathilde blev direktrice på systuen "Nord" i Christiansfeld i en alder af 19 år, hvorefter hun kom til Kolding. "Nord" var beliggende Lindegade 39 ("Frej-i-Nord"). I samme ejendom havde Johan Thomsen Schultz' manufakturhandel til huse 1908-1911.

I Kolding arbejdede Mathilde på Andreas Erichsens systue, indtil hun blev gift. Der foreligger et avisudklip fra systuen, hvor alle medarbejdere er fotograferet, inkl. Mathilde og søsteren Hansine. Billedet skulle være taget i 1910 på Rendebanen.

A/S Andreas Erichsen & Co.
Børnekonfektion en gros, Kolding. Stiftet 1909 af Andreas Erichsen og Jens Vorm Gotfredsen. A/S 27. okt. 1914. Selskabet ændrede navn 23.5.1922 til A/S Andreas Erichsen & Co., Petersen & Ravn. 20.8.1928 navneændring til Strøyer & Mørck, Andreas Erichsen & Co. Aktieselskab.
Trikotagefabrikkens start var på Rendebanen, Kolding, i 1909. Senere var Andreas Erichsen bygherre på den markante bygning på Haderslevvej 25, der også blev domicil for Nordisk Solar fra 1924 til 2014. Bygningen, der gik under navnet Borgen, var tegnet af Robert Valdemar Schmidt allerede i 1919, men først i 1924 stod bygningen helt færdigopført. Øverst på bygningen var der oprindeligt en udsmykning, hvor navnet "Andr. Erichsen" var påført. Den blev formentlig fjernet i forbindelse med, at Andreas Erichsen gik konkurs i 1927.
Andreas Erichsen boede privat Læssøegade 4, Kolding, som han lod opføre 1912.
Kilde: arkiv.dk og Historisk Atlas.

Mathilde skulle have boet i Vonsild på et tidspunkt, - sandsynligvis i perioden imellem "Nord" i Christiansfeld og Andreas Erichsens systue i Kolding. I Vonsild boede en del medlemmer af familien Krog på dette tidspunkt, Mathildes mors familie.

I Kolding Vejviser for 1914 Rosendahlsgade 4 (senere Rosengade) boede "Mathilde K. Nielsen, Naadler, og Hansine Nielsen, Syerske".

Da Mathilde var en dygtig dameskrædder, vedblev hun, efter at hun var blevet gift, med at sy for andre. Også efter at de flyttede "op til Egtved".

Mathilde var denne sides webmasters mormor, og i erindringerne gemmer der sig Mathildes reciteringer af vers fra hendes skoletid, bl.a. disse:

Fischlein (Wilhelm Hey)

Fischlein! Fischlein! du armer Wicht,
schnappe nur ja nach der Angel nicht;
geht dir so schnell zum Halse hinein,
reißt dich blutig und macht dir Pein.
Siehst du nicht sitzen den Knaben dort?
Fischlein, geschwinde schwimme fort.

Fischlein mocht es wohl besser wissen,
sahe nur nach dem fetten Bissen,
meinte, der Knabe mit seiner Schnur
wäre hier so zum Scherze nur,
Da schwamm es herbei, da schnappte es zu.
Nun zappelst du, armes Fischlein du.

Wilhelm Hey (1798-1854)

Afskrift af avisnotitser bragt ved Mathilde Kristine Bargisens død:

"Fru Mathilde Bargisen, Egtved, er død, 75 år, efter en uges sygeleje. Hun var sønderjyde, født i Anslet og blev 1914 gift med Jørgen Bargisen. I de første år boede parret i Kolding, men købte i 1920 landejendom i Refsgårde. Her havde de mange lykkelige år. I 1948 solgte de ejendommen og købte hus på Vejlevej i Egtved, hvor de opnåede at fejre guldbryllup for et års tid siden. Hun efterlader sin mand og fem børn."

Jysk Aktuelt (Vejle), 9. september 1965:
"Efter godt en uges sygeleje er fru Mathilde Bargisen, Vejlevej, Egtved, død i en alder af 75 år.

Fru Mathilde Bargisen, som var gift med fhv. landmand Jørgen Bargisen, var født i Anslet i Sønderjylland. Efter brylluppet i 1914 bosatte ægteparret sig i Kolding, men i 1920 købte Jørgen Bargisen en landejendom i Refsgård ved Egtved, og her havde ægteparret sit hjem til 1948, da Bargisen solgte ejendommen og sammen med sin hustru flyttede ind i et hus på Vejlevej i Egtved. Her fejrede ægteparret for et års tid siden guldbryllup.

Fru Bargisen var en venlig og dygtig kvinde, og navnligt i det daglige arbejde på landejendommen i Refsgård var hun sin mand en god støtte. Foruden sin mand efterlader hun fem børn."

"Begravelse

Fru Mathilde Bargisen begravedes i går på Egtved Kirkegård. Der var sendt mange kranse, og kirken var smukt pyntet. Efter "Tænk når en gang" talte sognepræst O. C. Lindegaard ud fra påskeevangeliet:

Når vi er samlet om fru Mathilde Bargisens båre, lad os da høre et af de smukkeste vidnesbyrd om Guds varetægt i liv og død, således som det står skrevet i den 23. salme: "Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Til hvilens vande leder Han mig. Han kvæger min sjæl, Han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, thi du er med mig, din stav er min trøst".

Vor Herre Jesus har lært os, at vi skal vise vor kærlighed til Gud ved at elske næsten. Men omvendt gælder det også, at Gud lader sin kærlighed og godhed blive os til del gennem de mennesker, som vi blev forbundet med med slægtsskabs- eller venskabsbånd eller som mennesker, der tilfældigt krydser vor vej.

Et barn møder Guds godhed ved at være omgivet af kærlige forældre. Sådan er jeg overbevist om, at også I, Mathilde Bargisens mand, børn og børnebørn, har set et glimt af Guds kærlighed gennem alt, hvad jeres mor jævnt og stilfærdigt gav jer af kærligt og godt i årenes løb. I troen på Hans ord om den uudtømmelige kærlighed takker vi dig for alt, hvad du har givet os af kærligt og godt gennem hendes liv.

Der blev sunget "Under dine vingers skygge" og "En liden stund". Familiemedlemmer bar kisten til graven.

Efter jordpåkastelsen takkede lærer Lindhardt, Egtved, for deltagelsen."

Mathilde døde efter 3 hjerneblødninger i løbet af én uge.

Billede

punkttegn  Om

• Konfirmation, 27.03.1904, Aller Kirke, Aller Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt. Side 7. Her stavet Mathilde Christine Nielsen.

• Brev, 26.10.1914, Rosengade 4, Kolding.
Nedenfor følger afskrift af et brev, som Mathilde skrev den 26. oktober 1914 til Jørgen, der var indkaldt til Sikringsstyrken. Brevet er skrevet 6 dage efter Ediths fødsel. Bopælen var på det tidspunkt Rosengade 4 i Kolding.

Afskriften er en nøjagtig afskrift af det håndskrevne brev, - Mathildes skolegang var i tysk skole:

Kolding, d. 26.10.14

Min egen lille Mand!

Tak for Dit Brev lille Skat! Jeg vil saa gjerne skrive en hel Masse til Dig, men det er jo ikke saa nemt i Sengen. Mine Arme er saa trætte. Ellers har jeg det rigtig godt, jeg vilde saa gjerne op og saa skal jeg enda ligge hel til Fredag for jeg har faaet en lille rift og det skal i Stand først. Vi skal rigtig nok have Dem rigtig rask til Deres Mand kommer Hjem, siger Rohsmann. Jeg kan hilse fra din lille Pige, hun ligger her ved Siden af mig og sover saa sødt. Hun er allerede vokset lidt. Hun faar ogsaa hendes lille Sut 4-5 Gange om Dagen, og det er det bare Fløde jeg har, saa hun skal snart blive stor. Hun er saa sød, hendes Haar er lidt brunlig og som Silke, hendes Øjne er mørkeblaa og en lille sød Kysmund, og om ved hendes lille Haand ligger der et Lag saa fed er hun. Naar hun ligger og sover smiler hun den lille søde Skat. Nu skal vi snart have en Vugge til hende. Du bliver glad ved hende lille Jørgen, og jeg længes ogsaa saadan efter og favne Dig, jeg elsker Dig saa højt, Du er det bedste jeg har, og naar først vi maa have Lov til og være sammen hver Dag, saa er der ingen der er Lykkeligere end os lille Skat, det er enda godt at Du kan komme Hjem en Gang imellem, det længes jeg altid saadan efter. Det bliver saa ikke paa Søndag hun skal i Kirke, for jeg kommer jo ikke op før Fredag. Men saa paa Søndag 8 Dage, saa håber jeg Du kan faa fri, men vis ikke saa venter vi til den næste Søndag igjen, men det var jo rart vis det kunde blive paa Søndag 8 Dage. Men nu kan Du jo se lille Jørgen. Vi har faaet flere Flasker Vin og en stor Kage fra Madam Jepsen. I Lørdags havde hendes Søn jo Bryllup. Mette købte en Glas Skaal med Kande, de havde jo været saa opmærksom overfor os. Kristine Petersen har været i Dag med en Flaske Vin, hun er vist hel ked af at hun ikke fik Lov og hjælpe men jeg er glad for det, for hun havde jo fortalt baade løst og fast alle Vejne. Mette plejer mig saa godt. Jeg er saa glad for hende, hun har meget at bestille. Hun har lige haft en stor Vask. I Eftermiddag kommer Luise og hjælper og rulle, og alting gaar saamænd saa godt. Dine Forældre var jo her i Fredags og Mor var ogsaa den Dag, hun havde ogsaa en Høne med og Vin og saa fik vi baade Suppe og Kyllingsteg. Du kan tro jeg kan nok spise noget, og det er jo ogsaa godt. Anne Buhl var her i Lørdags med en fin Buket Blomster og Anne Petersen Du ved nok, har ogsaa været med Blomster og Ingeborg Hansen fra Tilskærerstuen var i Middags med Roser. Johanne Ravn gir en Kage til den Dag hun skal i Kirke, for i de her dage faar vi jo saa meget. Ved du vad lille Musse, nu faar vi ogsaa Brændsel, dernede ved Oppenhagen, vi skulde selv bestemme, om vi vilde have Kul eller Koks. Vi syndes Kul var det bedste, for Koks varmer jo ikke saa meget, saa har vi selv lidt Briketter. Smidt var i Formiddag med 2 hektoliter, og saa faar vi mere naar det er brugt. Det er underlig som det bliver ved. Det er rigtignok en god Hjælp ikke sandt. Ja vi faar saa meget og takke for lille Skat og saa saadan sund lille Pige, vi have jo ikke fortjent noget selv. Hidindtil Herren har hjulpet saa vel, indtil i Dag, til i Dag, skjøndt jeg har syndet i Stort og Smaat, jeg dog fra Ham har modtaget alt godt. Jeg længes saadan efter at se Dig igjen min egen lille Mand, saa er jeg nok lidt mere slank end sidste Gang. Ja det bliver rigtignok en hel Lettelse. Jeg længes efter at komme op. Ja nu kan jeg ikke faa mere til at staa paa den lille Strimmel Papir. Mange Hils og Kys fra mig og Musse. Hilsen fra Peter og Mette. Lel vel. Kom snart.

• FT-1916, 01.02.1916, Rosengade 4, Kolding, forhus, 1. sal.

• FT-1921, 01.02.1921, Hejls By, Hejls Sogn, matr. 6o el. 6r (Hejls Kirkevej).

• FT-1925, 05.11.1925, Refsgård, Egtved Sogn.

• FT-1930, 05.11.1930, Refsgård, Egtved Sogn, matr. 11d.

• FT-1940, 05.11.1940, Refsgård, Egtved Sogn, matr. 8-11d. Husgerning.


Billede

MATHILDE blev gift med JØRGEN JØRGENSEN BARGISEN, søn af CHRISTIAN CHRISTIANSEN BARGISEN og CHRISTINE BEENGAARD, den 07.04.1914 i Kolding Sankt Nicolai Kirke, Sankt Nicolai Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt. (JØRGEN JØRGENSEN BARGISEN blev født den 04.10.1891 på Slåtoftvej 1, Sjølund, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, dåb den 08.11.1891 i Vejstrup Kirke, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, døde den 06.08.1974 i Østergade 17, Egtved, Egtved Kommune, Vejle Amt og blev begravet den 10.08.1974 på Egtved Kirkegård, Egtved Kommune, Vejle Amt.)

punkttegn  Om JØRGEN og MATHILDE• Beliggenhed: "Ulvedal", Bidalgårdvej 10, Refsgårde, Egtved, matr. 8a.
Billedet er taget ved overtagelsen i 1921.• Beliggenhed: "Ulvedal", Bidalgårdvej 10, Refsgårde, Egtved, matr. 8a.• Beliggenhed: "Ulvedal", Bidalgårdvej 10, Refsgårde, Egtved, matr. 8a.• Beliggenhed: Østergade 17, Egtved By, Egtved, matr. 31a.
Dengang Vejlevej 17, Egtved By, Egtved, matr. 31a• Beliggenhed: Østergade 17, Egtved By, Egtved, matr. 31a.
2011.

• Sølvbryllup, 07.04.1939, Egtved.
Datteren Ediths sang i anledning af forældrenes sølvbryllup:

Ved Fars og Mors Sølvbryllup
Fredag d. 7. April 1939
Mel.: Droslen slog i Skov

Far og Mor nu naaede den Lykke,
vandre sammen femogtyve Aar.
Hjemmets Løsen det var Fred og Hygge,
som Eksempel deres Samliv staar.
Her i Sangen be'r vi alle Venner,
hjælp os, mens Takken vi frembæ'r,
alle de, som Far og Moder kender,
ved saa godt, hvad de for os er værd.

Kære Mor, du har saa stort et Hjerte,
og du førte os med kærlig Haand,
alt hvad vi i Barndomstiden lærte,
knytter os til dig med stærke Baand,
derfor vil i Dag for dig vi bede,
at du bliver skænket Lykken stor,
gid du maa i mange Aar os lede.
Tak for alt, vor kære, lille Mor.

Kære Far, den bedste Far i Verden,
mod os alle du i Hjemmet var
god og trofast i din hele Færden,
tro mod Mor du Livets Alvor bar.
Stedse var vi jo i dine Tanker,
for vor Fremtid altid stridt du har,
for vor Lykke altid Hjertet banker.
Tal for alt, vor kære, gode Far.

Lad det saa til Sølvbrud'parrets Ære
nu de bedste Ønsker følge dem.
Gid at Fremtidsvejen lys maa være
og al Lykke følge vil vort Hjem.
Gid for os den Glæde maa oprinde
at beholde Jer i mange Aar,
og at vi maa Jer tilsammen finde
altid glade som i dette Aar.• Guldbryllup, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.• Gravsted: Egtved Kirkegård, Egtved Kommune, Vejle Amt.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

I kirkebøgerne i Egtved ved Svend, Aage og Ragnas fødsel fremgår det, at parret blev viet i Sct. Michaels Kirke i Kolding. Vielsen er fundet i Sankt Nicolais Sogn, opslag 68, og her står bare "i kirken" af pastor Kiørboe.
Forlovere skræddermester Laue Nielsen i Hejls og arbejdsmand Thue Petersen i Kolding.
Lysning bestilt 21. marts 1914.
Lysning den 22. og 29. marts og 5. april 1914.

Mathilde og Jørgen mødte hinanden på Frederikshøj Kro, nu Den Gamle Grænsekro, beliggende mellem Christiansfeld og Taps. Det var til en opførelse af "Eventyr på Fodrejsen". Jørgen arbejdede på det tidspunkt på Sjølund Mølle og Mathilde på systuen "Nord" i Christiansfeld ifølge datteren Edith. I 1910 er Mathilde i Kolding på Andreas Erichsens systue. Når de skulle mødes, skrev Jørgen gerne: Ved Taps Mejeri, hvis det ikke blæser! Møllen gik udelukkende ved vindkraft, så når det blæste, malede de både dag og nat.

Kolding Folkeblad, 6. februar 1909
Dilettantforestilling
i
Frederikshøj Kro
Søndag den 14. og Mandag den 15. Februar pr. Kl. 7 ½.
Der opføres:
"Eventyr paa Fodrejsen",
Sangspil i 4 Akter af C. Hostrup.
Efter Forestillingen hver Aften Dans til Kl. 2.
Billetter faas ved Indgangen og kan forudbestilles i Kroen.
Dilettanterne.

Ved ægteskabets indgåelse var adressen Rosengade 4, Kolding. Boede til leje i kvistlejligheden. Edith født i Rosengade 4 (20.10.1914). På den tid også kaldet Rosendahlsgade.

I folketællingen 1.2.1916 bor parret Rosengade 4, Kolding.

Af brevveksling mellem Jørgen og Mathilde i sept., okt. og nov. 1916 fremgår det, at de flyttede til Nybrogade 44 i oktober 1916. De købte hele ejendommen (kr. 11.000), boede selv på 1. sal og lejede resten ud. Gadenavnet blev senere ændret til Kongebrogade.

Mens de boede i Rosengade og Nybrogade, havde de kolonihave i nærheden.

1920: Solgte huset i Nybrogade for kr. 22.000 og købte ejendom i Refsgård, Egtved. Indtil denne kunne overtages, boede de i en periode til leje i Hejls hos skomagermester Laurids Andersen. Skomagerens søn Anders Andersen, født 29.12.1906 i Åbenrå, rejste med til Refsgård og var tjenestekarl hos Jørgen og Mathilde i en årrække. I FT-1925 tjente Anders Andersen hos gårdejer Jens Jensen, Refsgårde. I 1927 stod Anders Andersen fadder til Aage Kristian Bengaard Bargisen.

Fra 1. maj 1921: Bidalgårdvej 10 (Ulvedal), Refsgård, Egtved (kr. 27.000). I februar samme år var Egtved-pigen blevet fundet på Peter Platz' mark i Refsgårde.

I 1925 fik Mathilde og Jørgen radio!

Fra 1949: Østergade 17, Egtved. Hed tidligere Vejlevej.

Jørgen og Mathilde fik aldrig telefon. Når det var nødvendigt at tage kontakt til familien, gik man over til Højer i Smalfort. Han tog også gerne imod telefonbesked til Jørgen og Mathilde. (Så vidt det huskes, havde Højer noget med Egtved Sygekasse at gøre). Ellers var kommunikationsmidlet breve.

Noter om Jørgen Jørgensen Bargisen og Mathilde Kristine Nielsen samt om deres ægteskab er lavet i samarbejde med Betty Pedersen (født Betty Helene Hansen). Jørgen og Mathilde efterlod sig breve fra perioden 1914-1916. Desuden har Bettys mor (Edith Christine Magdalene Hansen, født Bargisen) nedskrevet sine erindringer, og hun har bl.a. været med som forfatter i bogen "Husmandskonerne fortæller" (Marianne Zenius 1987). - En stor tak til Betty Pedersen for lån af talrige familiefotos!


Afskrift af avisnotits bragt i anledning af parrets sølvbryllup 7. april 1939:

"Sølvbryllupsfest i Egtved

I anledning af, at Gdr. Jørgen Bargisen og Hustru, Refsgaard, forleden fejrede Sølvbryllup, havde Egtved Husmandsforening indbudt Sølvbrudeparret med Familie til en festlig Sammenkomst i Forsamlingshuset i Onsdags Aftes.

Ved 8-Tiden satte man sig til de festligt smykkede Kaffeborde, hvorefter Husmandsforeningens Formand, S. H. Sørensen, Refsgaard, bød Sølvbrudeparret med Familie Velkommen samt udtalte Ønsket om en god og hyggelig Aften. Ved Kaffebordet indledede Formanden med en smuk Tale til Sølvbrudeparret og Børn, og derefter skiftede Tale og Sang.

Jørgen Bargisen takkede paa egne og Familiens Vegne for Festen samt for den fra Foreningen tilsendte Gave.
(Et komplet kaffestel til 12 personer).

Aftenen sluttede med en Svingom."Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22.08.2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com