pil pil
RATGEN, JÖRGEN AUGUST
(1816-1906)
JESDATTER, ANNE MARIE
(1818-1893)
RASMUSSEN, LARS JACOB
(1810-1873)
JÜRGENSEN, ANNA CHRISTINA
(1810-)
RATHGEN, JES NISSEN
(1846-1906)
RASMUSSEN, CATHARINA CAROLINE
(1845-1920)

RATHKJEN, CHRISTINE CAROLINE
(1883-1972)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. CLAUSEN, Poul Jessen

2. Ukendt
3. Ukendt

RATHKJEN, CHRISTINE CAROLINE

  • Født: 01.08.1883, Flovt, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
  • Dåb: 02.09.1883, Øsby Kirke, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
  • Ægteskab (1): CLAUSEN, Poul Jessen den 27.05.1904 i Øsby Kirke, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
  • Parforhold (2): Ukendt i 1916
  • Parforhold (3): Ukendt i 1919
  • Død: 01.12.1972, Kolding Sygehus, Kolding Kommune, Vejle Amt i en alder af 89 år
  • Begravet: 05.12.1972, Vamdrup Kirkegård, Vamdrup, Vamdrup Kommune, Vejle Amt

punkttegn   Et andet navn for CHRISTINE var RATHGEN, CHRISTINE.

Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 134, KM-bogen. Datter af Jes Nissen Rathkjen.

Øsby Personregisterfører, opslag 91:
Anmeldt 5. august 1883 af arbejdsmand Jes Nissen Rathkjen, en datter Christine Caroline Rathkjen.

Christine Caroline Rathkjen blev født den 1. august 1883 i Flovt i Øsby Sogn som yngste barn af syv af arbejdsmanden Jes Nissen Rathgen og hans hustru Catharina Caroline Rasmussen.

Christine Caroline blev døbt med efternavnet Rathkjen, men stavemåden var Rathgen i fremtidige papirer.

Den 27. maj 1904 blev hun i Øsby Kirke viet til tjenestekarlen Poul Jessen Clausen, født på Bæk Mark i Nustrup Sogn den 4. februar 1883. Ved vielsen var Christine bosiddende i Hajstrup i Øsby Sogn.

Godt to måneder efter brylluppet fødte Christine en søn i Hajstrup. Han blev navngivet Jes Nissen Clausen, Jes Nissen efter Christines far. Jes døde dagen efter.

Knap et år efter, den 26. juli 1905, kom Anne Margrethe Clausen (Grethe) til verden. Hun blev opkaldt efter Poul Jessen Clausens mor. Parret var nu bosiddende på Bæk Mark i Nustrup Sogn.

Christines far, Jes Nissen Rathgen, døde i Øsby den 5. april 1906.

Herefter flyttede parret til Mølby i Oksenvad Sogn, hvor de næste tre børn blev født, Cathrine Caroline Clausen (Tinne) den 16. december 1906, opkaldt efter Christine Carolines mor, Hans Madsen Clausen den 10. juni 1908, opkaldt efter Poul Jessen Clausens far, og endelig Jessie Nissen Clausen (Sie) den 2. april 1910.

I 1911 var parrets bopæl Stepping Sogn, hvor der fødtes yderligere tre børn, Paul Jessen Clausen den 24. oktober 1911, Carl Christian Clausen den 4. december 1913 og Friedrich August Clausen den 25. marts 1915.

Den Store Krig var i gang, så ved Friedrichs fødsel var Poul Jessen Clausen ikke hjemme, idet han var blevet indkaldt som Ersatz-Reservist (uuddannet soldat) den 17. november 1914.

Tjenestestedet var Lübeck, og han var i 4. Kompagnie, Reserve-Infanterie-Regiment No. 84.

Han var i Lübeck indtil den 21. februar 1915, hvorefter han blev sendt til Crisolles i Frankrig. Her var han til den 18. april 1915. Samme dag blev sønnen Friedrich døbt i Stepping Kirke. Mon han fik orlov til at deltage i dåben? Ikke sandsynligt, for han er opført som værende i Lübeck i perioden 18. april 1915 til 21. oktober 1915, samme kompagni og regiment.

Fra den 22. oktober 1915 var tjenestestedet Pozières i Frankrig. Her faldt han den 25. juli 1916.

Meddelelsen om Poul Jessen Clausens død var underskrevet Bancourt, den 31. juli 1916.

Teksten lyder kort: "Ersatz-Bataillon Reserve-Infanterie-Regiment No. 84 i Lübeck meddeler, at arbejder Paul Jessen Clausen Ersatz-Reservist i 4. Kompagnie i Reserve-Infanterie-Regiment No. 84 er faldet i Pozières i Frankrig den 25. juli 1916".

Dødsfaldet blev indført i personregisteret i Stepping den 4. september 1916, side 204.

Hans navn findes på en mindesten på Stepping Kirkegård, på Marselisborg Monumentet i Århus og på en mindetavle på Den Danske Kirkegård i Braine.

På grundlag af sagens akter, der opbevares på Landsarkivet i Åbenrå, oplistes nedenfor uddrag af korrespondancen omkring ansøgning om enkepenge og børnepenge og en eventuel erstatning:

Den 31. juli 1916 blev der udbetalt 15,90 Mk som Poul Clausens aflønning.

I august 1916 startede sagen om ansøgning om erstatning og pension efter Poul Jessen Clausen. (Der kunne ikke blive tale om erstatning på grund af hans ringe indkomst som arbejdsmand inden deltagelsen i krigen, men Christine Clausen fik tilkendt livslang krigsenkepension til sig selv og forsørgelsespenge til sine børn, indtil de fyldte 18 år).

Lübeck, den 30. august 1916
Skrivelse fra Ersatz-Bataillon, Reserve-Infanterie-Regiment No. 84 til Amt Stepping med anmodning om tilsendelse af dødsattest med det formål at indlede proceduren med forsørgelse af de efterladte. Der var vedlagt attester på børnene og på forældrene. Disse attester skulle udfyldes og attesteres på rette sted og tilbagesendes.

Flensburg, den 6. september 1916
Skrivelse fra Bezirkskommando til Kreisausschuss Hadersleben, hvori man anmoder om tilsendelse af kompagniets meddelelse om dødsfaldet. Hvis enken vil kræve erstatning, skal der vedlægges en formular som bevis på kravet.

Flensburg, den 16. september 1916
Skrivelse fra Bezirkskommando til ? med anmodning om indsendelse af en fuldstændig afskrift af Poul Clausens Kriegsstammrollen-Auszug. Udtoget er til brug for beregning af erstatningen til de efterladte.

Lübeck, den 19. september 1916
Skrivelse fra Ersatz-Bataillon, Reserve-Infanterie-Regiment No. 84 vedrørende det nævnte Kriegsstammrollen-Auszug.

Lübeck, den 2. oktober 1916
Skrivelse fra Ersatz-Bataillon, Reserve-Infanterie-Regiment No. 84. Der anmodes om tilsendelse af et nyt Kriegsstammrollen-Auszug.

Den 7. oktober 1916 modtog Kreisausschuss Hadersleben ansøgning om enke- og børnepenge samt om krigsenke- og krigsbørnepenge til de efterladte.

(Ansøgningen blev godkendt af Bezirkskommando i Flensburg den 20. november 1916).

Der kræves enkepenge til Christine og børnepenge til de syv børn:
Enkepenge pr. år 225 Mk. Krigsenkepenge pr. år 100 Mk.
Børnepenge pr. år 7 x 45 Mk = 315 Mk. Krigsbørnepenge pr. år 7 x 108 = 756 Mk.

Udbetalingsstart: 26. juli 1916.

Flensburg, den 10. oktober 1916
Skrivelse fra Bezirkskommando, hvori man rykker for svar på skrivelsen af 6. september 1916.

I oktober og november måned 1916 er der en del skriverier frem og tilbage mellem Der Königliche Landrat i Haderslev, Ersatz-Bataillon i Lübeck og Amt Stepping, Kreis Hadersleben. Håndskriften er svær at tyde, men det går på fremskaffelse af de forskellige attester etc., blandt andet attesterne fremsendt den 30. august 1916.

Flensburg, den 8. november 1916
Skrivelse fra Bezirkskommando til Haderslev. Der er opremset en masse spørgsmål omkring enkens forhold, børn, beskæftigelse, formue etc.

Satrup, den 17. november 1916
Svar på nogle af spørgsmålene, underskrevet af Christine C. Clausen:
1. Paul Clausens samlede indkomst beløb sig til 800 Mk.
2. Fru Christine Clausen fra Stepping og børnene har ingen indkomst fra beskæftigelse.
3. Fru Clausen ejer et hus på Stepping Mark, købt for 1400 Mk. På samme ejendom skylder hun 1000 Mk. Fru Clausens øvrige inventar er i brandkassen opført til 1600 Mk. Derudover har fru Clausen ingen formue.

Flensburg, den 20. november 1916
Skrivelse fra Bezirkskommando til Amt Stepping i Satrup, der beder om kontrol af den faldnes indkomst på 800 Mk, idet en familie på 9 hoveder næppe kan leve af 800 Mk.

Satrup, den 24. november 1916
Skrivelse til Bezirkskommando i Flensburg:
Man bekræfter, at den årlige indkomst ikke har oversteget 800 Mk. Som landarbejder har han haft fri kost lig med 450 Mk, derudover 250 Mk i naturalier, i alt 1500 Mk.

Altona, den 30. november 1916
Stellvertretende Intendantur IX. Armeekorps. Opgørelse af udbetalingen for perioden 26.-31.7.1916, i alt 22,50 Mk.

Flensburg, den 7. december 1916
Skrivelse fra Bezirkskommando. Ansøgningen godkendt 20. november 1916 under J.nr. 4214T.

Altona, den 23. december 1916
Kan ikke tydes. En beregning af en eller anden art.

Den 26. december 1916 fødte Christine Clausen en datter, der fik navnet Pauline Christine Clausen. Pauline døde den 3. februar 1917.

Altona, den 21. januar 1920
Skrivelse fra Versorgungsamt, Hinterbliebenenabteilung, til regeringen i Slesvig:
Teksten lyder kort, at enken Christine Caroline Clausen i Stepping fra den 26. juli 1916 årligt skal have udbetalt:
Enkepenge 300 Mk. og børnepenge til 7 børn à 60 Mk = 420 Mk, i alt 720 Mk.

Der foreligger 2 stamkort dateret marts 1920.

Den 23. marts 1921 udstedes der Midlertidigt Indfødsretsbevis til
Enkefru Christine Caroline Clausen, f. Rathgen
Bopæl i Stepping, der er født den 1. august 1883 i Flovt, Øsby Sogn, Haderslev Amt.
Haderslev Stiftamt, den 23. marts 1921
11 bilag
Tilbagesendt 8 fødselsattester den 7. april 1921.

28. marts 1920
Datteren Anne Margrethe Clausen konfirmeres i Stepping Kirke. I 1921 er hun ikke hjemmeboende. I 1925 tjente hun hos landmand Lorenz Hansen i Skodborg sammen med brødrene Hans og Paul. I 1930 ikke hjemme. I 1940 og sandsynligvis resten af sit liv hjemme hos moderen.

Den 25. april 1920 døde Christine Clausens mor i Stepping. Hun havde været enke siden 1906. Det kan ikke fastlægges, hvor længe mor og datter har boet sammen, da der ikke er bevaret sønderjyske folketællinger for perioden 1864-1920. Moderen blev begravet i Øsby.

Den 24. juni 1920 fødte Christine Clausen en søn, der blev hjemmedøbt den 25. juli og fik navnet Willy Petersen Clausen. Gennem Folkeregisteret i Kolding fik vi den 15. december 2009 bekræftet, at der ikke har været rejst en faderskabssag. Ved folketællingen i Stepping i 1921 er Willys fødselsår først anført som 1920, men er derefter streget over og rettet til 1916.

20. marts 1921
Datteren Cathrine Caroline Clausen konfirmeres i Frørup Kirke (bopæl Stepping). I 1925 og 1930 er hun opført som hhv. fraværende (tjenestepige i Stepping) og bortrejst.

Der foreligger 2 stamkort dateret juli 1921.

9. marts 1922
Udtog fra Håndbogen over udbetaling til efterladte:
Alle 7 børn oplistet med fødselsdato. Beregningen viser 308,36 kr. til udbetaling.

6. oktober 1922
Sønnen Hans Madsen Clausen konfirmeres i Skodborg Kirke. Han tjente på Egegård i Skodborg. I 1925 tjente han hos Lorenz Hansen i Skodborg sammen med Anne Margrethe og Paul. I 1930 tjenestekarl i Bjerndrup, Stepping Sogn.

Sønderborg, den 4. december 1922
Invalidenævnet skriver til Generaldirektoratet for Postvæsenet i København B., at man anmoder om at foranledige rentekort nr. 29427b for enke Christine Clausen, f. Rathkjen, i Stepping indsendt dertil snarest muligt.

Generaldirektoratet for Postvæsenet, den 6. december 1922
Har sendt rentekortet til Postkontoret i Sommersted forsynet med påtegning om den sidst skete udbetaling. Derefter sendes kortet til Invalidenævnet i Sønderborg.

Sønderborg, den 20. december 1922
Brev fra Invalidenævnet til Christine Clausen i Stepping. Man undlader ikke herved at meddele Dem, at efter at Deres barn Cathrine i december måned har fyldt 16 år, tilkommer der Dem i løbende rente fra 1.1.1923 af kun 274,20 - 5,30 = 268,90 kr. pr. måned.

20. december 1922
Der foreligger stamkort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Udbetaling pr. 1. januar 1923: 302,48 kr. månedligt.

23. juni 1923
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Udbetaling pr. 1. juli 1923: 268,90 kr. månedligt.

Sønderborg, den 3. juli 1923
Invalidenævnet skriver til Postkontoret i Sommersted, at man anmoder om at foranledige rentekort nr. E.767 for enkefru Christine Clausen, f. Rathkjen, i Stepping indsendt dertil snarest muligt.

Sommersted Postkontor, den 4. juli 1923
Har sendt rentekortet tilbage til Invalidenævnet i Sønderborg.

Sønderborg, den 14. juli 1923
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Stepping:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres datter Anne i juli 1923 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. august 1923 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 268,90 - 24,40 = 244,50 kr. pr. måned.

14. juli 1923
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Anne Margrethe ikke længere med på listen.

13. april 1924
Datteren Jessie Nissen Clausen konfirmeres i Taps Kirke. Moderens adresse er Brænøre i Taps Sogn. Jessie er ikke hjemmeboende i 1925. I 1930 tjente hun i Kolding.

Sønderborg, den 15. juni 1924
Invalidenævnet skriver til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Stepping:
Nævnet skal herved meddele Dem, at Deres krigsenke- og krigsbørneforsørgelse i henhold til bestemmelserne i lov nr. 100 af 29. marts 1924 om forsørgelse af militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele fra 1. juli dette år omfatter følgende beløb:

Krigsenkeforsørgelse (§23) 720 kr. årligt
Krigsbørneforsørgelse (§23)
a) for det første barn under 18 år 300 kr. årligt
b) for yderligere 5 børn under 18 år à 180 kr., altså i alt 900 kr. årligt
Midlertidigt tillæg (§31) 1152 kr.
Tilsammen 3072 kr. årligt
eller 256 kr. månedligt

Dette beløb udbetales fra 1. juli dette år på sædvanlig måde og kan for første gang hæves den 28. juni ved det stedlige posthus imod afgivelse af en på dette beløb lydende kvittering.

Kvitteringerne må dog for at være gyldige for fremtiden være attesteret enten af Kommunalbestyrelsen eller den stedlige politimyndighed (jfr. lovens §30).

Det skal udtrykkeligt bemærkes, at rentefastsættelsen er en følge af bestemmelserne i ovennævnte lov (jfr. hoslagte uddrag af loven), og at der således ikke ved henvendelse til nævnet eller andre myndigheder vil kunne opnås nogen ændring af samme.

Sønderborg, den 9. december 1924
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Frørup pr. Stepping:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres datter Cathrine i december 1924 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. januar 1925 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 264,00 - 24,75 = 239,25 kr. pr. måned.

9. december 1924
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Cathrine ikke længere med på listen.

28. marts 1926
Sønnen Paul Jessen Clausen konfirmeres i Skodborg Kirke. Han tjente på Egegård i Skodborg. I folketællingen 5. november 1925 tjente han hos landmand Lorenz Hansen i Skodborg sammen med Anne Margrethe og Hans. I 1930 tjente han i Seggelund, Tyrstrup Sogn, og i 1940 boede han hjemme hos moderen i Brænøre, Taps Sogn.

Sønderborg, den 7. juni 1926
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Frørup pr. Stepping:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres søn Hans i juni 1926 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. juli 1926 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 210,25 - 21,75 = 188,50 kr. pr. måned.

15. september 1926
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Hans ikke længere med på listen.

15. april 1928
Sønnen Carl Christian Clausen konfirmeres i Taps Kirke. Han er ikke hjemmeboende ved folketællingen i 1930.

Sønderborg, den 10. april 1928
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Frørup pr. Stepping:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres datter Jessie i april 1928 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. maj 1928 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 169,00 - 19,50 = 149,50 kr. pr. måned.

Sommersted Posthus, den 1. december 1928
Udbetalingen foregår pr. dags dato efter adressen Brænøre pr. Taps.

7. april 1929
Sønnen Friedrich August Clausen konfirmeres i Taps Kirke. Han er ikke hjemmeboende ved folketællingen i 1930.

Sønderborg, den 5. oktober 1929
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Taps pr. Sommersted:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres søn Paul i oktober 1929 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. november 1929 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 149,50 - 19,50 = 130,00 kr. pr. måned.

Sønderborg, den 8. januar 1930
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen i Taps:
Ved revisionen har det vist sig, at De på december måneds rentekvittering har opført barnenavnet Paul, som allerede den 24.10.1929 har fyldt 18 år, hvorimod De har undladt at opføre det rigtige barnenavn, Carl.
I den anledning skal man herved anmode Dem om - forudsat at barnet Carl endnu måtte være i live - fremtidigt at påføre de månedlige kvitteringer dette barnenavn, i modsat fald vil kvitteringerne fremtidigt ikke blive anset som fyldestgørende.

Taps Sogneråd, den 28. januar 1930
Til Invalidenævnet i Sønderborg:
I anledning af, at krigsenke Christine Clausen, f. Ratgen, født 1. august 1883 i Øsby ved Haderslev, nu boende i Brænøre, Taps Sogn, endnu ikke har modtaget den hende tilkommende enkepension for januar måned, da der var opført et fejlt navn, skal man herved meddele, at hun har følgende levende børn under 18 år:
Carl Christian Clausen, født den 4. december 1913
Friedrich August Clausen, født den 25. marts 1915
Underskrevet Joh. P. Johansen, formand for Taps Sogneråd

Sønderborg, den 30. januar 1930
Fra Invalidenævnet, stilet til Taps Sogneråd:
I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af 28.1.1930 vedrørende krigsenken Clausen, Brænøre, undlader man ikke at meddele, at opførelsen af det urigtige barnenavn foreløbigt ikke ville have medført standsning af renteudbetalingen.
I øvrigt skal man bemærke, at formodningen om, at der allerede var sket tilbageholdelse af renten, åbenbart kun grunder sig på den omstændighed, at udbetalingen for februar, der sker fra Sommersted Postkontor, endnu ikke var nået til fru Clausen den 28. januar. Normalt vil fru Clausen ikke kunne forvente en så tidlig udbetaling af månedsrenterne.

Taps Sogneråd, den 8. maj 1930
Til Sommersted Postkontor, Sommersted:
Under henvisning til derværende rentekort E.767c, på hvilket udbetaling finder sted pr. tjenesteanvisning til enken Christine Clausen i Taps, skal man herved gøre Postkontoret opmærksom på følgende forhold:
Udbetalingen af 130,00 kr. mdl. er, som det formentligt rigtigt vil være anført på rentekortet, beregnet for enken selv og de to børn, Carl og Friedrich. I anledning af, at der på rentekvitteringerne i stedet for navnet Carl er opført navnet Paul, som tilhører en ældre broder, der ikke mere tilkommer nogen rente, blev fru Clausen i januar dette år herfra tilholdt om at give nærmere oplysning. Som svar indløb der en erklæring fra Taps Sogneråd om, at Carl, hvis navn savnedes på kvitteringerne, godt nok var i live, og at opførelsen af navnet Paul kun beroede på en fejltagelse.
Alligevel er på de senere kvitteringer navnet Paul opført i stedet for det rigtige Carl. Da det efter omstændighederne synes, at udfyldningen foretages af det derværende postkontor, tillader man sig ad denne vej at søge sagen bragt i orden ved at bede Postkontoret om at skænke forholdet sin særlige opmærksomhed.

8. december 1930
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg.

Sønderborg, den 9. december 1931
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Taps:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres søn Carl i december 1931 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. januar 1932 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 115,00 - 17,25 = 97,75 kr. pr. måned.

Sommersted Posthus, den 1. marts 1932
Udbetalingen foregår pr. dags dato efter adressen Brænøre pr. Taps.

Sønderborg, den 9. marts 1933
Invalidenævnet til enkefru Christine Clausen, f. Rathgen, i Brænøre pr. Taps:
Det meddeles Dem herved, at efter at Deres søn Friedrich i marts 1933 er fyldt 18 år, bortfalder renteudbetalingen for samme med udløbet af den nævnte måned.
Fra 1. april 1933 af bliver renteudbetalingen til Dem derfor afkortet således, at den kun udgør 93,50 - 27,50 = 66,00 kr. pr. måned.

8. april 1934
Sønnen Willy Petersen Clausen konfirmeres i Taps Kirke.

15. april 1935
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg.

Sønderborg i maj 1935
Invalidenævnets rundskrivelse:
Det meddeles Dem herved, at der ved Lov af 15.4.1935 er tilført Lov Nr. 100 af 29.3.1924 om forsørgelse af militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele en ny ændring, ved hvilken der bl.a. er sket en forhøjelse af den almindelige krigsenkeforsørgelse, idet samme grundbeløb er forhøjet fra 60,00 kr. til 70,00 kr. månedlig.
Lovændringen har gyldighed fra 1.4.1935 at regne. Med det fra samme tidspunkt af gældende dyrtidstillæg på 25% udgør forhøjelsen 12,50 kr. månedlig, således at den ordinære rente fra 1.4.1935 kommer op på 87,50 kr.
Månedskvitteringerne må derfor herefter udfyldes med dette beløb.
Efterbetalingen af det for de 2 måneder april og maj forfaldne merbeløb kan efter forløbet af få dage hæves ved posthuset med 25,00 kr.
Kvitteringsformular til denne særlige udbetaling medfølger.

15. december 1939
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Brænøre pr. Taps.

28. december 1944
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Danmarksgade 7, Vamdrup. (Kvistlejlighed).

Posthuset, den 7. januar 1946
Udbetalingen foregår pr. dags dato efter adressen i Vamdrup.

Vamdrup, den 8. april 1949
Vamdrup Kommune til Invalidenævnet, Sønderborg:
Enkefru Christine Caroline Clausen, f. 1.8.1883, der ifølge det oplyste oppebærer krigsenkepension gennem Invalidenævnet, har efter ansøgning fået bevilget aldersrente fra 1. april 1949 med kr. 131,00 pr. måned, hvilket herved meddeles.

15. december 1952
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Danmarksgade 7, Vamdrup.

15. december 1956
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg. Danmarksgade 7, Vamdrup.

Sønderborg, den 31. marts 1958
Invalidenævnet til Det Sociale Udvalg i Vamdrup (standardskrivelse):
Enkefru Christine Clausen, født Rathjen, Danmarksgade 7, Vamdrup, er forsørgelsesberettiget i henhold til den sønderjyske krigsinvalideforsørgelseslov.
Da forsørgelsen tilsendes vedkommende fra Sønderborg Postkontor pr. postgiro, unddrager det sig nævnets kontrol, om leve- og bopælsbetingelsen for den fortsatte udbetaling er opfyldt.
For at opnå fornøden sikkerhed i så henseende udbeder man sig attestation på nedenstående attest, som bedes tilsendt nævnet snarest belejligt.

Attest:
At enkefru Christine Clausen, født Rathjen, Danmarksgade 7, Vamdrup
1. lever
2. er bosiddende og har ophold i Danmark
3. enken ikke på ny har indgået ægteskab
Underskrevet Socialudvalget i Vamdrup den 13. maj 1958.

Sønderborg, den 7. april 1959
Invalidenævnet til Folkeregisteret for Vamdrup Sogn:
Samme standardskrivelse og samme attestation som i 1958.
Danmarksgade 7, Vamdrup.

Sønderborg, den 6. april 1960
Invalidenævnet til Folkeregisteret for Vamdrup Sogn:
Samme standardskrivelse og samme attestation som i 1959.
Nu Danmarksgade 9, Vamdrup. (Til leje hos Sørine Nielsen).

Sønderborg, den 5. april 1961
Invalidenævnet til Folkeregisteret for Vamdrup Kommune:
Samme standardskrivelse og samme attestation som i 1960.
Danmarksgade 9, Vamdrup.

Sønderborg i marts 1962
Invalidenævnet til Det Sociale Udvalg i Vamdrup:
Under dags dato har man skrevet således til:
Enkefru Christine Clausen, f. Rathjen, Danmarksgade 9, Vamdrup.
Det meddeles herved, at det Dem i henhold til den sønderjyske krigsinvalideforsørgelseslovs §31 tilkommende dyrtidstillæg fra 1. april 1962 vil være at beregne til 60% af forsørgelsens grundbeløb, ligesom dyrtidstillæggene for finansårene 1957/58 og 1959/60 forhøjes med 5%.
Efterbetalingen for finansårene 1957/58 og 1959/60 samt for tiden 1.4.-31.8.1962 udgør 235,60 kr.
Dette beløb sammenlagt med september måneds forsørgelse, i alt 495,60 kr. kommer til udbetaling den 29. august 1962.
Fra og med udbetalingen den 29. september 1962 er Deres forsørgelse indtil videre 260,00 kr. mdl., hvilket herved meddeles.

Sønderborg, den 6. april 1962
Invalidenævnet til Folkeregisteret for Vamdrup Kommune:
Samme standardskrivelse og samme attestation som i 1961.

Vamdrup, den 4. december 1962
Christine Clausen til Invalidenævnet i Sønderborg, der videresender til Sønderborg Postkontor:
Da jeg undertegnede er flyttet, er min adresse Christine Clausen, Danmarksgade 9, Vamdrup, i stedet for Danmarksgade 7. Ærbødigst Christine Clausen.

15. december 1962
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg.
De Gamles Hjem, Lindegade 1.

Sønderborg, den 16. marts 1963
Invalidenævnet til Folkeregisteret for Vamdrup Kommune:
Samme standardskrivelse og samme attestation som i 1962.
Danmarksgade 9, Vamdrup. Tilføjelse: er stadig boende på denne adresse.

Vamdrup, den 12. november 1966
Christine Clausen til Invalidenævnet i Sønderborg:
Undertegnede meddeler herved, at jeg er flyttet på De Gamles Hjem i Vamdrup, så min adresse er nu: Krigsenke Christine Clausen, De Gamles Hjem, Lindegade 1, Vamdrup. Med agtelse Christine Clausen.

Sønderborg, den 15. marts 1968
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg.
De Gamles Hjem, Søndergade 1 overstreget og rettet til Lindegade 6, Vamdrup.

Sønderborg, marts 1972
Invalidenævnet til Det Sociale Udvalg i 6580 Vamdrup:
Under dags dato har man skrevet således til:
Fru Christine Clausen, født Rathjen, De Gamles Hjem, Lindegade 1, 6580 Vamdrup.
Det meddeles herved, at i henhold til socialministeriets bekendtgørelse af 19. maj 1971 er Deres grundbeløb til forsørgelsen blevet forhøjet pr. 1. oktober 1971.
Efterbetalingen for tiden 1. oktober 1971 til 31. marts 1972, der udgør 30 kr., er blevet Dem udbetalt ultimo marts dette år med forsørgelsen for april måned 615 kr. med i alt 645 kr.
Fra og med udbetalingen pr. 1. maj dette år er udbetalingen 615 kr. mdl., idet dyrtidstillægget pr. 1. april 1972 udgør 6%.

15. marts 1972
Der foreligger rentekort fra Invalidenævnet i Sønderborg.
De Gamles Hjem, Lindegade 6, Vamdrup.

Sønderborg i oktober 1972
Invalidenævnet i Sønderborg til Christine Clausen, Lindegade 1, 6580 Vamdrup:
Ved en beklagelig fejl, der bedes undskyldt, er der i tiden fra 1. april til 30. september dette år blevet udbetalt Dem 6,00 kr. for lidt i enkeforsørgelse.
Efterbetalingen vil ultimo september dette år sammen med forsørgelsen for oktober måned blive udbetalt med i alt 639,00 kr.
Fra og med 1. oktober 1972 udgør udbetalingen 633,00 kr., idet dyrtidstillægget pr. 1. oktober udgør 9%.

Christine Caroline Clausen døde på Kolding Sygehus den 1. december 1972.

Dødsannonce i Jydske Tidende den 3. december 1972.

Til Kirkekontoret i Kolding 4. december 1972
Vamdrup Kommune og Invalidenævnet i Sønderborg anmoder næsten enslydende om:
I anledning af, at fru Christine Clausen, f. Rathgen den 1. august 1883, De Gamles Hjem, Lindegade 1, 6580 Vamdrup, der var forsørgelsesberettiget i henhold til den sønderjyske krigsinvalideforsørgelseslov, skal være afgået ved døden i derværende sygehus, beder man sig vederlagsfrit meddelt en dødsattest for den pågældende.

Dødsattesten udfærdiget den 7. december 1972 på Sct. Nicolai Sogns Kordegnekontor af kordegn Carl Sørensen.

Besøg på kirkekontoret i Vamdrup 11. januar 2007:
"1.12.1972: Christine Caroline Clausen. Enke efter arbejdsmand. Bopæl: Lindely, Vamdrup by, sogn og kommune. Født i Øsby Sogn, Haderslev Amt, 1.8.1883. Datter af arbejdsmand Jes Nissen Rathgen og hustru Catharina Caroline Rasmussen. Afdøde ægtefælle: Arbejdsmand Poul Jessen Clausen. Sidste fælles bopæl: Stepping. Skifteretten i Kolding by 4.12.1972. Dødsstedskirkebog 6.12.1972 Kolding, Sct. Nicolai Sogn, Sygehuset."

Da vi i sin tid startede med slægtsforskning, vidste vi stort set intet om Christine Caroline Rathkjen. Udgangspunktet var en festsang fra 1. august 1953 (Christines 70 års fødselsdag), hvori de otte børn var nævnt i hvert sit vers. Senere fik vi forbindelse til en fjern slægtning i Øsby, Ejnar Hansen, gift med Elisabeth Sofie Rathgen. Ejnar Hansen lavede også slægtsforskning, så det satte gang i efterforskningen. Gennem Lars Primholdt Terp (ligeledes fjern familie) fik vi kendskab til Christine Clausens enkesag på Landsarkivet i Åbenrå. Vi har efterfølgende besøgt arkivet.

I familien har det altid lydt, at Poul Jessen Clausen faldt i Rusland. Da Christine Clausens søn Willy i 1942 blev gift i Sønder Stenderup Kirke med Ellen Marie Langhoff, er der i anmærkningsrubrikken i kirkebogen noteret: "Brudgommens Fader falden i 1. Verdenskrig i Rusland?" til trods for, at Christine Clausen fik skriftlig underretning om hans død allerede i august 1916: Faldet 25. juli 1916 i Pozières i Frankrig.

Der er enkelte uoverensstemmelser i adresserne i ovennævnte korrespondance, men vi har gengivet dem uden ændringer. Troværdig kilde er folketællingerne i 1921, 1925, 1930 og 1940. Det samme gælder for opholdsstedet oplyst ved børnenes konfirmationer.

Familiebilleder

Billede

punkttegn  Om :

• Konfirmation, 03.04.1898, Øsby Kirke, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt. Christine Caroline Rathkjen.

• FT-1921, 01.02.1921, Stepping By, Stepping Sogn.
Side 86+87. Enke. Husmoder med pension. 7 hjemmeboende børn. Grethe ikke på adressen. Willys fødselsår først anført som 1920, men derefter overstreget og rettet til 1916!

• FT-1925, 05.11.1925, Brænore, Taps Sogn, matr. 8a m.fl.
Side 84. Enke. Husmoder med pension. Carl, Friedrich og Willy hjemmeboende. Cathrine fraværende: tjenestepige i Stepping Sogn.

• FT-1930, 05.11.1930, Brænore, Taps Sogn (Ødisvej 115, matr. 4f).
Side 44. Enke. Husmoder med pension. Cathrine opført som bortrejst. Willy eneste hjemmeboende barn.

• FT-1940, 05.11.1940, Brænore, Taps Sogn (Ødisvej 115, matr. 4f).
Side 197+198. Enke. Husmoder med krigspension. Paul hjemmeboende, landarbejder. Anne Margrethe hjemmeboende, sypige.
(På Ødisvej 109 boede Maren og Jens Schmidt, som Aage Langhoff Clausen var på ferie hos som barn).• Sang, 01.08.1953.• Sang, 01.08.1953.• Bopæl: Ødisvej 115, Brænore By, Taps, matr. 4f.
Opført i 1890, om-/tilbygget 1979.• Bopæl: Danmarksgade 9, Vamdrup.
Billedet er af nyere dato.• Gravsted: Vamdrup Kirkegård, Vamdrup.


Billede

CHRISTINE blev gift med Poul Jessen CLAUSEN, søn af Hans Madsen CLAUSEN og Anne Margrethe BERG, den 27.05.1904 i Øsby Kirke, Øsby Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt. (Poul Jessen CLAUSEN blev født den 04.02.1883 på Bæk Mark, Nustrup Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt, dåb den 11.03.1883 i Nustrup Kirke, Nustrup Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt og døde den 25.07.1916 i Pozières, Frankrig.)


punkttegn  Parnotater:

Opslag 29 viet.

Billede

CHRISTINE blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt i 1916.


punkttegn  Parnotater:

Årstal indsat for at få Christine Caroline Rathkjens forhold sorteret i kronologisk rækkefølge.

Billede

CHRISTINE blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt i 1919.


punkttegn  Parnotater:Årstal indsat for at få Christine Caroline Rathkjens forhold sorteret i kronologisk rækkefølge.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16.06.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com