pil pil pil pil
HOHLMANN, JES
(1826-1863)
DALL, MAREN
(1822-1893)
SCHMIDT, THÖGE OLE
(1811-1894)
BACKMANN, ANNA
(1813-1869)
HOHLMANN, BERTHEL
(1855-1933)
SCHMIDT, ANNA
(1853-1928)

HOHLMANN, PAULINE CHRISTIANE
(1886-1966)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. LANGHOFF, PETER

HOHLMANN, PAULINE CHRISTIANE 7,11

  • Født: 13.05.1886, "Sillehole", Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
  • Dåb: 11.06.1886, Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
  • Ægteskab (1): LANGHOFF, PETER den 16.01.1917 i hjemmet, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Død: 05.05.1966, Grønninghoved, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt i en alder af 79 år
  • Begravet: 09.05.1966, Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt

punkttegn   Et andet navn for PAULINE var HOHLMANN, Line.

Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 108. Ægte datter af gårdmand Bertel Hohlmann og Anne, født Schmidt, i Sillehoel.
Faddere:
Botilla Holdt, Nørby.
Anna Botilla Schmidt, Genner.
Peter Hansen, Nørby.

Døbt Pauline Christine i henhold til kirkebogen, men kaldet Pauline/Povline Christiane. På efterfølgende attester også Pauline Christiane.
Løjt Personregister, side 97: Pauline Christiane.

I sommeren 1901 havde Pauline ophold på Hejls Efterskole.

Pauline kom til Sønder Stenderup som husbestyrerinde for enkemanden Peter Langhoff og dennes søn Jeppe, og dette forhold førte til ægteskab.

Kolding Folkeblad, 10. oktober 1919:
En ung Pige
kan faa Plads ved indvendig Gerning 1. November.
Pauline Langhoff,
Enemark pr. Varmark.

Kolding Social-Demokrat, 8. marts 1920:
En flink
Barnepige
kan faa Plads 1. Maj
Pouline Langhoff,
Enemark pr. Varmark St.

Holstebro Avis, 15. november 1920:
En flink og paalidelig
Pige
kan faa Plads straks eller 1. December.
Pouline Langhoff,
Enemark pr. Varmark St.

10. februar 1920: Afstemningen i Sønderjylland
På denne dag blev der i henhold til Versailles-traktaten afholdt folkeafstemning om Sønderjyllands tilhørsforhold efter 56 års fremmed herredømme. 75 procent stemte for en genforening med Danmark, hvilket blev markeret ved Christian den 10.'s historiske ridt over den hidtidige grænse nord for Christiansfeld den 10. juli samme år.

Pauline deltog i afstemningen. Turen gik fra Sønder Stenderup til hendes fødesogn Løjt i hestevogn. Med sig havde hun nyfødte Ellen Marie Langhoff (27.1.1920).

Parret var på aftægt hos datteren Ellen Marie Langhoff og svigersønnen Willy Petersen Clausen i Grønninghoved, Vejstrup Sogn. Peter Langhoff døde på Augustenborg, begge er begravet på Sønder Stenderup Kirkegård.

Opslag 156 død. Sønder Stenderup kirkebog. Povline Christiane Langhoff, født Hohlmann. Ægtehustru, af Grønninghoved, Vejstrup Sogn. Født i Løjt Sogn 13. maj 1886, gift med efterlevende, forhenværende gårdejer, Peter Langhoff. Sidste fælles bopæl Grønninghoved. Datter af nu afdøde gårdejer Bertel Hohlmann og hustru Anna Schmidt. 79 år.

Opslag 30 død. Vejstrup kirkebog. Povline Christiane Langhoff, født Hohlmann. Husmoder, folkepensionist af Vejstrup Sogn. Født i Løjt Sogn, Haderslev Amt, 13. maj 1886. Datter af gårdejer Berthel Hohlmann og hustru Anna Schmidt. Gift med efterlevende fhv. gårdmand Peter Langhoff. Sidste fælles bopæl: Grønninghoved. 79 år. Begravelsen foretaget af sognepræst Petersen af Sønder Stenderup. Kolding Skifteret 1965 d. 5. maj.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sillehole
Af Hans Hansen Toft, Barsmark, 1861-1947 (med i denne slægtstavle, gift med Marie Christine Hohlmann 1875-1953)

Artiklen bragt i Det gamle Løjt, bind ?


"Gården Sillehole ligger enligt i udkanten af Løjt Kirkebys bymark, lige øst for kirkebækken, der danner skel mellem byerne Kirkebys og Nørbys marker. I vore dage ser man ofte i bladene Sillehole omtalt som liggende i Nørby, men dette er galt, den har altid hørt under Kirkeby. Efter beliggenheden at dømme skulle man tro, Sillehole var en udflyttergård fra udskiftningstiden, men det er ikke tilfældet. Gården er et gammelt eneboel, der helt siden middelalderen har ligget på sit nuværende sted.

Lige vest for gården møder os et prægtigt landskab i den skovklædte kløft, hvor bækken rislende haster ned mod Lillemølles dam. Efter denne dalkløft har gården sit navn. Hole er et sønderjysk ord for en kløft, og navnets første led Sille betyder seljepil.

Allerede i 1436 nævnes Selihole i slesvigbispens jordebog. Gården hørte nemlig i den katolske tid til bispens jordegods.

Fem minutters gang fra gården møder os et af Sønderjyllands skønneste landskaber med udsyn over Genner Fjord og Lillebælt. Med meget bratte til dels skovklædte sider skærer Rundemølles dalsænkning sig fra fjorden ind i landet, fra Arilds tid skel mellem to sogne, to herreder og to sysler. På dalens søndre skrænt, lige over mølledammen, står en ældgammel, knudret vindbøjet bøg. Det er Silleholes skæbnetræ. Når denne bøg fældes, skulle gården brænde, fortalte de gamle. Men skønt træet har været fredet fra gammel tid, brændte alligevel gårdens lader under et tordenvejr for fyrre år siden, og hvis ikke stuehuset var blevet nybygget med ildfast tag forinden, så var også det brændt.

Et gammelt sagn fortæller fra Sillehole, at konen på gården engang var død og lagt på strå i piselen. Men om aftenen, da gårdens folk sad ved deres nadver, kom hun gående i ligklæderne. Hun havde kun været skindød og levede et år derefter. Hvornår dette er sket, og hvem denne kone har været, kan ikke oplyses mere.

Sillehoel ejedes i 1704 af Nis Jepsen Ahnholm, nok søn af Jep Andersen i Aanholm i Øster Løgum sogn. Han har kanske fået gården ved giftermål. Nis Jepsens søn Hans Nissen havde siden en gård i Stollig og fik en talrig efterslægt, deriblandt flere mænd, som fik en førende stilling inden for sognet.

En jordebog fra 1709 oplyser, at gårdens bygninger dengang bestod af følgende: 7 fag gammelt sædehus, som er brøstfældigt på vestre gavl og taglamt på nordsiden, desuden en længe på 9 fag med stald og lade og en 8 fags længe med stald og tørverum, - ordet "æ sædehus" for stuehus bruges jo stadig på egnen. Gårdens udsæd var i 1709: 3 tønder rug, 1 tønde havre, 4 skæpper byg og 3 tønder boghvede. Besætningen var dengang på 4 heste, 3 køer, 4 ungkvæg, 2 får og 2 svin.

Silleholes ejere må tidligt af egnens folk have fået tilnavnet "æ Hoelmand", da de jo boede i "æ Hoel". Nis Ahnholms søn kaldes i et dokument fra 1725 for Hans Hohl. Navnet æ Hoelmand har kanske oprindeligt haft klang af et øgenavn, men blev siden, i den stygt fortyskede skikkelse Hohlmann, ophøjet til slægtsnavn.

I 1723 sidder en Hans Matthiesen som ejer af Sillehole. Han er vist kommet udensogns fra. Navnet Matthias var meget sjældent her på egnen. Om han har været i slægt med den foregående ejer, måske svigersøn, kan ikke opklares mere.

Både Nis Ahnholms og Hans Matthiesens efterslægt bruger slægtsnavnet Hohlmann, så dette navn bæres af to Løjtning-slægter, der måske ikke er indbyrdes beslægtede.

Hans Matthisen havde to døtre, som blev gift med to brødre, sønner af Bertel Jessen i Boesgaard. Margrethe kom til Boesgaard, mens Kjestens mand, Anders Bertelsen fik Sillehole.

Efter ham fulgte sønnen Bertel Andersen, men da han døde ung, blev gården overtaget af hans broder Jes Andersen (1753-1810). Han var gift med Bodel Paulsen fra Dyrehave, og de fik en stor børneflok. Sønnen Anders Hohlmann købte Nørre Brunsgård i Skovby. Datteren Kjesten blev gift på Kjærsgård i Skovby, og datteren Mett blev gift med sin morbroder Paul Paulsen fra Dyrehave. Sønnen Bertel Jessen Hohlmann fik fødegården. Han blev i 1825 gift med Mette Jessen af den gamle Sandemandsslægt på gården Lontoft (Lundtoft) i Barsmark.

Af deres børn drog en søn til søs, men fandt sin død på havet. Han var styrmand på Aabenraa-skibet Catharina, som gik under ved Japan i 1877. Herom fortæller kaptajn C.C. Fischer: Liget af styrmand Hohlmann skyllede i land, og vi forklarede japanerne, hvordan vi ønskede, at han skulle begraves. De lavede en kiste til os og hjalp os med alt. Ved begravelsen holdt jeg ligtalen.

I 1858 overtoges Sillehole af Bertel Jessens søn Jes Hohlmann, der blev gift med Maren Dall fra Taps sogn. Han døde ret ung i 1863, og nogle år efter giftede hans enke sig atter med Andreas Jensen fra Als. Denne drev så gården i mange år, indtil den overtoges af hans stedsøn Bertel Hohlmann (1855-1933). Hans hustru var Anne Schmidt fra Genner, og de to skabte et af sognets gode danske hjem, hvor en stor børneflok voksede op. Men også af dette slægtsled krævede havet et offer, idet deres søn, styrmand Ole Hohlmann, druknede i Helsingfors 1930.

Gårdens næste ejer var sønnen Jes Hohlmann, der gennem mange år var sognerådsformand, et hverv, som han røgtede med stor dygtighed. Som den retsindige og gode danske mand han var, vandt han sine sognebørns agtelse og venskab. Det føltes i vide kredse som et stort tab, at Jes Hohlmann døde i sin mandomsalder i 1933.

I 1928 havde han solgt Sillehole til Hans Andersen, men den gamle Hohlmann-slægt er fremdeles livskraftig og udbredt i Løjt."

Sillehole og Lillemølle:

Lillemølle nævnes allerede i 1200-tallet. Dengang kaldte man den for Sillehoel Mølle. Man havde ret til egen mølle. Måske var der et tilhørsforhold til Søgård. Man havde møllepligt til Rundemølle, men Lillemølle nævnes først i forskellige kilder. Men det var ikke altid, at samarbejdet med Rundemølle fungerede. Der har et par gange været slagsmål mellem møllerne.

Lillemølle og dæmningen, der stemte Mølledammen op, findes stadig lidt sydvest for Rundemølle. Men der er ikke meget vand i Mølledammen mere.

I 1811 blev Lillemølle overtaget af Jes Eschelsen fra Rundemølle, og han brugte den som stampemølle. Jes Eschelsen døde pludselig 1827 efter besøg på Løjt Kro. Man sagde, at det var kaffen, der var skyld i hans død. Herefter overtog sønnen Johann Caspar Eschelsen hvervet som møller på Rundemølle. Den var efterhånden den mest betydelige mølle på stedet. Nedlagt som mølle 1945.

Billede

punkttegn  Om :

• Kaldenavn: Line Hohlmann.

• FT-1921, 01.02.1921, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.

• FT-1925, 05.11.1925, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.

• FT-1930, 05.11.1930, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.

• FT-1940, 05.11.1940, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Matr. 76, Nørby, Løjt, også tilhørende.
Sillehole ca. 1910

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Sillehole ca. 1910

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Familiebillede: "Sillehole", Løjt Kirkeby, Løjt Sogn.
Billedet (udateret - ca. 1920) er fra hohlmann.dk.

Stående fra venstre:
Marcus, Otto, Berthel, Pauline, Maren (med kyse), Maria Elberg, Berthel og Anna Schmidt, to ukendte.
Siddende foran:
Jes Hohlmann, tre ukendte.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Det officielle navn i dag: Sillehule.• Familiebillede: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Anne Oline Hohlmann, gift Grau.
Maren Hohlmann, gift Lindberg.
Pauline Christiane, gift Langhoff.

• Bopæl: "Enemark", Mørkholtvej 9, Sønder Stenderup, matr. 45.


Billede

PAULINE blev gift med PETER LANGHOFF, søn af RUDOLF VIGOR HARALD THORVALD LOUIS PETERSEN LANGHOF og NIELSINE LOUISE HANSEN, den 16.01.1917 i hjemmet, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. (PETER LANGHOFF blev født den 09.06.1882 på "Gl. Ålegård", Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, dåb den 08.07.1882 i Sønder Stenderup Kirke, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, døde den 08.08.1971 på Augustenborg, Sønderborg Amt og blev begravet den 11.08.1971 på Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup, Kolding Kommune, Vejle Amt.)

punkttegn  Om PETER og PAULINE:• Vielsesattest, 16.01.1917.• Vielsesbrev, 16.01.1917.
Side 1.• Vielsesbrev, 16.01.1917.
Side 2.• Familiebillede: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Fotograf: Georg Burcharth, Kolding.

Pauline og Peter Langhoff med Louis og Jeppe.• Børn.
Fotograf Rosa Jensen, Sdr. Bjert.

Jeppe, Louis og Ellen Marie Langhoff.

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Børn: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Anna, Bertel, Ellen Marie, Louis og Jeppe.• Familiebillede: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Ellen Marie, Pauline, Bertel, Peter, Anna.
Bagved: Louis og Jeppe.• Børn: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Ellen Marie, Louis og Anna.• Bopæl: "Enemark", Mørkholtvej 9, Sønder Stenderup, matr. 45.• Gravsted: Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup.• Familiebillede, 1978.
De fire Langhoff-søskende:
Bertel, Ellen Marie, Anna Povline og Louis.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

Viet hjemme i henhold til vielsesbrev "Givet i København, den 5. januar 1917".

Efter at parret flyttede fra "Enemark", flyttede de til Skibelundvej 6 i Sønder Stenderup, hvor de boede, indtil de kom på aftægt hos Willy og Ellen Marie i Grønninghoved.

Huset på Skibelundvej 6 (matr. 92a) blev opført i 1877 og er i dag (2009) på 95 m2. Pauline og Peter Langhoff boede til leje hos "fru Lange". De havde den ene ende af huset. De to lejligheder var adskilt af en dør kun forsynet med en haspe. Haven var delt helt nøjagtigt i to halvdele adskilt af en havegang. I haven var der et zinkskur, der fungerede som redskabsskur, brændeskur og lokum.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16.06.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com