pil pil
MADSEN, PEDER
(1754-1834)
MICHELSDATTER, KIRSTINE MARGRETHE
(omkr. 1757-1826)
MÖLLER, JENS CHRISTIAN
(omkr. 1760-1825)
DUBIN, CHARLOTTE FRIDERICA
(1774-1826)
PEDERSEN, PEDER
(1792-1861)
MÖLLER, MARIANE CATRINE
(1799-)
PEDERSEN, PEDER
(1824-1864)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. LUNDEBORG, JENSINE RASMUSDATTER

PEDERSEN, PEDER 9,10

  • Født: 08.05.1824, Amagerbro 21, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
  • Dåb: 13.06.1824, Vor Frelser Kirke, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
  • Ægteskab (1): LUNDEBORG, JENSINE RASMUSDATTER den 24.04.1852 i Brenderup Kirke, Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Død: 12.11.1864, "Gl. Ålbo Kro", Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt i en alder af 40 år
  • Begravet: 19.11.1864, Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt

punkttegn   Et andet navn for PEDER var LANGE, PETER PETERSEN.

Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 168. Døbt Peder Pedersen, men kaldet Peter Petersen Lange.

Faddere:
Møllermester Jens Christian Möller, møller og bagermester Marcus Sigfried Ryder, forpagter Jörgen Fr. Sjolde i Maglebylille, skytte Peter Seuden, madame Jensine Elisabeth Ryder og jomfru Hanne Jensen fra byen.

Ved vielsen ungkarl og gårdejer i Åhøjrup, 27 år.

Peter Petersen Lange var gårdmand i Åhøjrup, Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Gården havde han overtaget fra sin far. Han blev senere gårdmand, høker og værtshusholder i Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn.

Peter Petersen Lange købte den 22. november 1852 et kådnersted i Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, for 880 Rdlr. Navn: "Sølyst" (Gl. Ålbo Kro iflg. Knud Erik Langhoff). Det var den parcel, hans svigerfar Rasmus Jensen i 1838 havde solgt til Peter Outzen, så nu blev den forenet med gården. På "Sølyst" blev de 3 ældste børn født, Peter Petersen Lange her kaldet "indsidder". Gl. Ålbo Kro (bygget 1838 i henhold til BBR) har i mange år hørt til slægten Langhoff fra Gl. Ålegård. Kroens adresse er Gl. Ålbovej 26, matr. 40d. Den fungerede som både kro, høkerbutik og aftægtsbolig. Bopæl for Hans Langhoff (15.6.1938-3.9.2004). Solgt 14. maj 2009 til Hans Jørgen Aarøe.

Den 20. december 1855 udstedte Peter Petersen Lange en obligation på 1200 Rbd. Rigsmønt til degnen Jep Petersens enke, Cathrine Thomsen, og den 11. juni 1856 udstedte han en obligation på 1000 Rdlr. Rigsmønt til gårdmand Christian Olesen på Stenderup Mark.

11. december 1855 overtog Peter Petersen Lange og hans hustru Jensine Gl. Ålegård (en udflyttergård) efter Rasmus Jensen (Lundeborg), og Rasmus Jensen og hustruen kom på aftægt på gården sammen med tre ugifte døtre (søstre til Jensine). Se afskrift af skødet ved Rasmus Jensen (kilde: Knud Erik Langhoff).

Peter Petersen Langes hustru Jensine fik bevilling til at sidde i uskiftet bo, så efter Peter Petersen Langes død drev hun gården videre, indtil hun i 1880 afstod den til sønnen Rudolf Vigor Harald Thorvald Louis Petersen Langhof. Gårdens adresse er Gl. Ålbovej 31, matr. 40a.

Om Peter Petersen Lange fortælles det, at han meldte sig frivilligt til hæren i 1864. Da han var gift og havde små børn, gjorde det et voldsomt indtryk på alle. Han nåede imidlertid ikke til Dannevirke, inden tropperne trak sig tilbage herfra, men hærledelsen overtalte ham senere til at arbejde i efterretningstjenesten, hvortil hans bopæl var særligt egnet. Tyskerne lå jo her og danskerne på Fænø og Fyn. Herved virkede han så, til tyskerne fattede mistanke til ham, og han sad længe arresteret, uden at de dog fik noget ud af ham. Arresten og frygten for en spions behandling havde dog nedbrudt ham så meget, at han døde kort efter.

Død: Side 117. Peter Petersen Lange, gårdejer, høker og værtshusholder i Gammel Ålbo, søn af afdøde Peter Petersen (Lange) og hustru Mariane Catrine Møller, der tidligere levede i København, hvor sønnen er født 8. maj 1824. Han efterlader sin ægtefælle Jensine Rasmussen Lundeborg og følgende 5 børn, nemlig: Dania, Gredoria, Rudolf, Senora og Dagmar Petersen Langhoff. Alder: 40 år 6 måneder 4 dage. Ligprædiken og kirkens lys.

Avisudklip:

"Bekjendtgjørelser
At det har behaget den alvise Gud ved en rolig Død at bortkalde til et bedre Hjem min inderlig elskede Mand og mine efterladte Børns kjærlige Fader, P. Petersen-Lange, den 12te Novbr., efter 3-Ugers smertefuldt Sygeleje, bekjendtgjøres herved sørgeligst for Slægt og Venner.
Gammel-Aalegaard, den 12te Novbr. 1864
Sine Petersen-Lange, født Lundborg
Begravelsen finder Sted Løverdag den 19de November Kl. 12"Uddrag af F. L. Hansens Stenderup-bog 1933-34, Skolevæsenet:

"1859 rejstes der Krav fra en Del Beboere i den østlige Side af Sognet samt fra Kirkevisitatoriet i Haderslev om, at der opførtes en Skole i Stenderupskov. Endelig efter megen Strid og Modstand fra den vestlige Ende af Sognet gik selvfølgelig Kirkeøvrigheden af med Sejren, og der udgik Befaling fra Haderslev om, at Skolen skulde opføres, hvilket den altsaa blev 1860. Det er meget morsomt at se i dette Utal af Skrivelser, der er vekslet mellem Stenderup Skoleforstanderskab, som dengang foruden Formanden, Pastor J. Petersen, bestod af tre Medlemmer, nemlig Peter Schrøder, J. P. Christiansen og H. J. Schmidt, alle de Kneb, der anvendtes fra Skolemodstandernes Side for at forhindre eller i hvert Fald forhale Sagens Gennemførelse. Til sidst, efter at Kirkevisitatoriet i Skrivelser, holdt i et meget bestemt Sprog, havde befalet Skolens Opførelse, indgik Fr. Petersen, Varmark, og P. Brodersen, Thygesminde, med et Andragende til Ministeriet for Slesvig i København, gaaende ud paa, at Ministeren skulde omstøde Visitatoriets Beslutning, hvilket selvfølgelig ikke kunde lade sig gøre, og de fik blankt Afslag på Andragendet. Selv Mathias Thrige, Stenderup Østergaard, der var udset til at skulde afgive Jord til Byggeplads m.m., protesterede længst muligt herimod. Først efter at Visitatoriet havde truet med at sende ham to Sandemænd paa Halsen, der skulde opmaale og vurdere Jorden, det man i vore Dage kalder Ekspropriation, gav Thrige efter og indgik paa at afgive 2 Skp. Land af sin Mark, hvor Mørkholtvejen støder til Gl. Aalbovejen, for en Betaling af 125 Rdl. Alle havde nu bøjet sig for Overmagten, og Kromanden, PETER PETERSEN LANGE i Gl. Aalbo Kro, kunde som den, der havde ledet Kampen hjemme i Sognet for Skolens Bygning, glæde sig over Sejren, som var fuldstændig - ydermere, da der selv blandt Beboerne i Stenderupskov var saa betydelige Modstandere imod Planen som Michel Tonnesen, Dorthealund, Erik Hatt, Gl. Aalbogaard, og Beengaard, Kg. Hørgaard."

Billede

punkttegn  Om PEDER:

• FT-1834, 01.02.1834, Kauslunde By, Kauslunde Sogn, gård.

• Konfirmation, 26.04.1840, Middelfart Kirke, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Side 14. Kundskab god, opførsel meget god.

• FT-1845, 01.02.1845, Å Højrup By, Brenderup Sogn, gård. Hjemmeboende.

• FT-1850, 01.02.1850, Å Højrup By, Brenderup Sogn, gård. Hjemmeboende.

• FT-1855, 01.02.1855, Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, gård. Gift. 2 børn, Marie og Gredoria.

• FT-1860, 01.02.1860, Stenderup By, Sønder Stenderup Sogn, gård. Gårdmand. Husfader. Gift, 3 børn, Marie, Gredoria og Rudolf. Svigerforældrene, tre svigerinder, Maren, Inger og Pauline, og en svoger, Jens Peter, på adressen.

• Beliggenhed: "Gl. Ålegård", Gl. Ålbovej 31, Sønder Stenderup, matr. 40a.


Billede

PEDER blev gift med JENSINE RASMUSDATTER LUNDEBORG, datter af RASMUS JENSEN og ANE MARGRETHE PAULSDATTER, den 24.04.1852 i Brenderup Kirke, Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. (JENSINE RASMUSDATTER LUNDEBORG blev født den 09.01.1833 i Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, dåb den 14.01.1833 i Sønder Stenderup Kirke, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, døde den 16.12.1911 i "Gl. Ålbo Kro", Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt og blev begravet den 22.12.1911 på Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Viet: Side 25.
Vidner:
Gårdmand fra Gammel Ålbo i Stenderup Sogn I. Petersen, sognefoged.
Aftægtsmand i Åhøjrup P. Pedersen.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.05.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com