MADSEN, PEDER
(omkr. 1678-1736)
NIELSEN, MAREN
(omkr. 1682-1763)
PEDERSEN, MADS
(1718-1812)
HANSDATTER, MAREN
(omkr. 1732-1809)
MADSEN, PEDER
(1754-1834)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. MICHELSDATTER, KIRSTINE MARGRETHE

MADSEN, PEDER 10

  • Født: 10.03.1754, Asperup, Asperup Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Dåb: 10.03.1754, Asperup Kirke, Asperup Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Ægteskab (1): MICHELSDATTER, KIRSTINE MARGRETHE den 30.01.1784 i Brenderup Kirke, Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Død: 21.05.1834, Skovsgårde, Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt i en alder af 80 år
  • Begravet: 26.05.1834, Hårslev Kirkegård, Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt

punkttegn   Et andet navn for PEDER var LANG, PEDER MADSEN.

Billede

punkttegn  Notater:

Opslag 262 døbt. Ikke døbt med tilnavnet Lang, men kaldtes Peder Madsen Lang.

Fæstegårdmand i Kustrup, Vejlby Sogn. Peder Madsen overtog i 1784 faderens fæstegård hørende under Billeshave.

Fæstebrevet er indført i Billeshave Fæsteprotokol s. 90 og lyder som følger (ordret afskrevet):

"Jeg Niels Krabbe Juell, Ridder, Deres Kongelige Mayestæts Kammerherre og Herre til Billeshauge kiendes og hermed tilstaar at have stædt og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Bondekarl Peder Madsen Lang, barnefødt i Asperup Sogn og By (der ved sidstleden holdne Land Militær Session er formedelst Tunghørighed frikendt for Soldatertjeneste) den mig tilhørende Bondegaard i Kustrup, som hands Fader Mads Lang sidst havde i Fæste, men nu formedelst Alderdom og Skrøbelighed samme godvillig har afstaaet mod at nyde den Aftægt, hvorom de skriftlig har sluttet Contract, hvilken Gaard, der staar for Hartkorn, Ager og Eng, nye Matr. 6 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 1 4/5 Alb., bemeldte Peder Madsen Lang i sin livstid maa nyde, bruge og beholde og samme sig med dens Tilliggende som en Fæstebonde efter hans Mayestæts Lov og Forordninger saa nyttiggøre, som han bedst ved og kan, saa længe han deraf præcis til Forfaldstider erlægger og betaller alle Kongelige Skatter og Contributioner, som nu er eller herefter allernaadigst paabuden vorder, samt til hvert Aars Martini yder og erlægger i Landgilde og Spindepenge 4 Rdlr. 13 Skil., Byg 5 Tdr. 5 Skp., Havre 3 Skp., saavel som den Aftægt som han ifølge den mellem ham og hans Fader oprettede Aftægtscontract er Pligtig at erlægge, item paa Anfordring forretter Helgaards Hoveri, Ægt og Arbejde lige med andre af Godsets Hovningsbønder, Gaardens Bygning forsvarlig istandsætter og vedligeholder, tillige med den fornødne Besætning efter Hans Mayestæts Love og Forordninger, samt hvad ellers ved Gaarden bør følge og være, saaledes at det alt ved aarligt Eftersyn kan findes i lovforsvarlig Stand. Ligesaa haver han og Gaardens tilliggende Grund og Jorder forsvarlige at dyrke, pløje og gøde og samme ikke til Upligt i mindste Maade misbruge eller bortleje, meget mindre noget deraf Gaarden paa nogen Slags Maade at fravende, opelske og frede Gaardens Over- og Underskov, lægger Humlekugler, planter Pile ved Gærderne og Frugttræer i Haugen ved Gaarden, Gærderne overalt med Grøfter at forsyne og saa i rette Tider hegne og vedligeholde samt holde god Fred og Skik med sine Naboer og Bymænd, item viser sit Herskab og dem som paa deres Vegne haver at befale al tilbørlig Hørighed og Lydighed i Ovensstemmelse med Hans Mayestæts Love og Forordninger alt under dette Fæstes Forbrydelse, som efter Accord er betalt med 100 Rdlr.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Signet.
Billeshauge d. 11. May 1784.
N. K. Juell.

Ligelydende Genpart Fæstebrev paa sit behørlige stemplet Papir har jeg modtaget, hvis Indhold jeg forbinder mig til i alle Maader at efterleve.

Datum ut Supra.
Peder P.M.L. Madsen Lang

Til Vitterlighed:
S. Hansen. Svend Sørensen."

Død: Side 6. Peder Madsen Lang. Aftægtsgårdmand i Skovsgårde. 80 år.

Billede

punkttegn  Om PEDER

• FT-1787, 01.02.1787, Kustrup, Vejlby Sogn, gård. Bonde og gårdbeboer. Hustru og 1 søn Mads Pedersen. Derudover Peder Madsens forældre: Mads Pedersen Lang og Maren Hansdatter.

• FT-1801, 01.02.1801, Kustrup, Vejlby Sogn, gård. Bonde og gårdbeboer. Hustru og 4 børn, Michel, Peder, Jørgen og Karen Marie

• FT-1834, 01.02.1834, Hindevad, Hårslev Sogn, gård. Enkemand. Husfaderens (Michels) fader og af ham forsørges.


Billede

PEDER blev gift med KIRSTINE MARGRETHE MICHELSDATTER den 30.01.1784 i Brenderup Kirke, Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. (KIRSTINE MARGRETHE MICHELSDATTER blev født omkring 1757, døde den 19.12.1826 i Skovsgårde, Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt og blev begravet den 21.12.1826 på Hårslev Kirkegård, Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Opslag 259 viet.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10.05.2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com