MADSEN, PEDER
(omkr. 1678-1736)
NIELSEN, MAREN
(omkr. 1682-1763)
PEDERSEN, MADS
(1718-1812)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. HANSDATTER, MAREN

PEDERSEN, MADS 10

  • Født: 10.07.1718, Båring, Asperup Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Dåb: 10.07.1718, Asperup Kirke, Asperup Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Ægteskab (1): HANSDATTER, MAREN den 19.12.1749 i Nørre Åby Kirke, Nørre Åby Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Død: 2.1812, Vejrup, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt i en alder af 93 år
  • Begravet: 13.02.1812, Indslev Kirkegård, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt

punkttegn   Et andet navn for MADS var LANG, MADS.

Billede

punkttegn  Notater:

Opslag 77 døbt - ny udgave.

Ved børnenes dåb opført som Mads Pedersen.

Mads Pedersen (Lang) var husmand i Asperup, Asperup Sogn, Vends Herred, Odense Amt.

Den 16. november 1772 fik han fæstebrev på gården i Kustrup, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Fæstegården hørte under Billeshave.

Fæstebrevet, der er indført i Billeshave fæsteprotokol side 46, lyder som følger (afskrevet ordret):

"Jeg Niels Krabe Juell Til Billeshaug Hans Kongelig Mayst. Velbestalter Kammerherre og Capitain udi Søe Etaten kjendes og hermed tilstaar at have fæst, som jeg og hermed stæder og fæster til Mads Lang af Asperup den Bondegaard i Kustrup, Billeshauges Gods underhørende, som Niels Madsen sidst iboede og formedelst sin Fattigomstændighed, godvillig afstaaet haver, bestaaende af Hartkorn, Agger og Eng 6 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 1 4/5 Alb. og Landgilde efter Jordebogen, Redsel og Spindepenge 4 Rdlr. 13 Skl., Byg 5 Td. 5 Skp. og Havre 3 Skp., hvilken Gaard med al Dissen tilliggende Herligheder ovennævnte Mads Lang sin Livstid maa nyde, bruge og beholde og sig som en Fæste Bonde efter Hans Mayst. allernaadigste Lov og Forordning saa nyttig giøre som Hand best veed, vil og kan saa læng han der af svarer og i rette tiider udreder og betaller alle Kongelig Skatter og Contributioner, Extra og ordinaire, som nu er eller herefterdags allernaadigst worder paabudne samt ovenmeldte Landgilde til hvert Aars Martine, yder og betaller, item paa Anfordring forretter Heelgaards Hoveri, Ægt og Arbejde lige ved de andre Hovningsbønder, saa og Gaardens Bygninger forsvarligen istandsætter og vedligeholder tilligemed den efter Lov og Forordninger erfordrede Besætning, samt hvad ellers ved Gaarden bør følge og være, saaledes at det alt ved aarlig Eftersyen kan forrefindes i lovforsvarlig Stand ligesom Hand og Gaardens tilliggende Grund og Jorder forsvarligen dyrker, plöyer og giøder og samme ikke til Upligt misbruger eller bortleier, endmindre noget der af Gaarden paa nogen Slags Maade fravender. Hvor Over- eller Underskov befindes, opelsker og freder hand samme efter Hans Maysts. allernaadigste Lov og Forordninger, lægger Humlekugler, Planter Pile ved Giærderne og Frugttræer i Haugen ved Gaarden, Giærderne over alt med Grøfter samt forsvarligen i Rette Tider hegner og vedligeholder og alle Tiider med sine Naboer og Bymænd holder Gaardfred og Skik. Iøvrigt erviser sit Herskab tilbørlig Lydighed og dem, som paa dets Vegne haver at befale, saa og for alle Ting retter og forholder sig efter Hans Maysts. allernaadigste Lov og Forordninger som en Fæstebonde alt under dette Fæstes Forbrydelse uden videres foregaaende Lovmaal.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Signette.
Billeshauge d. 16. November 1772.
N. K. Juell.
(L.S.)

Ligelydende originale Fæstebrev paa det anordnede Stemple Papiir er mig rigtig meddelt, som jeg herved i alle Maader forpligter mig dets Indhold at efterkomme.

Mads Lang.

TIl Vitterlighed:
Mads Madsen. Hans Rasmussen."

Sønnen Peder Madsen overtog i 1784 Mads Pedersens fæstegård på grund af alderdom og skrøbelighed.

Ved folketællingen i 1787 i Kustrup, Vejlby Sogn, bor Mads Pedersen hos sønnen Peder Madsen.

Begravet: Side 42. Mads Pedersen, hos hans søn Morten Madsen i Vejrup, Indslev Sogn. Den afdøde var 96 år gammel.

Billede

punkttegn  Om MADS:

• FT-1787, 01.02.1787, Kustrup, Vejlby Sogn, gård. Gift. Bor hos sønnen Peder Madsen.

• FT-1801, 01.02.1801, Vejrup, Indslev Sogn. Gift. Aftægtsmand (hos sønnen Morten).


Billede

MADS blev gift med MAREN HANSDATTER den 19.12.1749 i Nørre Åby Kirke, Nørre Åby Sogn, Vends Herred, Odense Amt. (MAREN HANSDATTER blev født omkring 1732 i Asperup Sogn, Vends Herred, Odense Amt, døde i 9.1809 i Vejrup, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt og blev begravet den 04.09.1809 på Indslev Kirkegård, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Opslag 230 viet.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 02.02.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com